strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe PUP - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 24003745 osób
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych uczestników projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 6.1.3
2010-04-13
Wojewódzki Urząd Pracy powołując się na pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 9 kwietnia 2010 r. sygnatura DZF-IV-82252-142-IK/10 informuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. ...więcej
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
2010-02-24
W dniu 16 lutego 2009 r. na sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ...więcej
Ewaluacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3
2010-02-15
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż zgodnie z zapisami dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki w bieżącym roku wszystkie powiatowe urzędy pracy, realizujące projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 są zobowiązane do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. ...więcej
Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki
2010-01-08
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż 30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność aneksowania zawartych już umów ramowych z Beneficjentami ...więcej
Nowelizacja dokumentu Projekty systemowe PUP
2009-07-15
Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż w dniu 7 lipca br. zatwierdzony został przez Instytucję Zarządzającą PO KL zmieniony dokument Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL. Do pobrania: Projekty systemowe PUP w ramach PO KLwięcej
Nawiązywanie współpracy pomiędzy PUP-ami i OPS-ami
2009-05-20
Wojewódzki urząd Pracy informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie wzmacniania aktywności osoby bezrobotnej, która ...więcej
Stanowisko IZ uzgodnione z MPiPS odnośnie źródła z jakiego powinny być zwracane nieprawidłowości oraz naliczone odsetki z ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL
2009-05-08
W ślad za pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o sygnaturze DZF-IV-92262-228-MP/09 z dnia 30 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje:    Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że w ramach Poddziałania ...więcej
Realizacja instrumentów i usług finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
2009-04-06
Za pismem z dnia 23 marca 2009 roku, numer DZF-I-9220-512-PM/09 przekazanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż odnośnie możliwości realizacji instrumentów i usług finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, zgodnie z zapisami ...więcej
Zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych w ramach projektów realizowanych z Poddziałania 6.1.2
2009-02-24
Wojewódzki Urząd Pracy w ślad za informacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 21 stycznia 2009 r. przekazuje wytyczne dotyczące zatrudniania pośredników pracy i doradców zawodowych w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji ...więcej
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
2009-02-19
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż pomoc publiczna udzielana w ramach projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, tj. pomoc na subsydiowanie zatrudnienia (w tym pomoc na organizację prac interwencyjnych oraz doposażenie i wyposażenie ...więcej
 · 1 · [2] · 
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego