strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe PUP - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 24003977 osób
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3
2012-03-15
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca PO KL
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 
Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie: od 15.03.2012 r. do 16.04.2012 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 - 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP pokój nr 1.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012 można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 1000. 

Do pobrania:
Dokumentacja dot. naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3

 

 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego