strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe PUP - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 24004072 osób
Zmiana Załącznika nr 1 do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012 w ramach Poddziałania 6.1.3
2012-04-26
W związku ze stwierdzoną omyłką w Załączniku nr 1 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012 dokonano aktualizacji w/w załącznika. Powyższa zmiana dotyczy drobnej korekty technicznej, celem dostosowania załącznika do wzoru zamieszczonego w aktualnych Zasadach dokonywania wyborów projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.
 
Do pobrania:
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego