strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe PUP - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 24004472 osób
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3
2014-01-03
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 
Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie: od 03.01.2014 r. do 31.01.2014 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 - 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP.
 
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014 można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 17 stycznia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 1000.
 
Do pobrania:
 
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego