strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty systemowe PUP - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 24004363 osób
Wyjaśnienia IZ dotyczące oceny projektów systemowych w ramach Priorytetów VI i VII PO KL
2010-12-22

W związku z koniecznością dostosowania zapisów zawartych  we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3  - do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - w załączeniu zamieszczamy pisma zawierające stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obligujące IP do podejmowania stosownych działań  w tym zakresie.

Do pobrania:
Kwestie związane ze stosowaniem znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Sposób wyliczania ryczałtu kosztów pośrednich z zastosowaniem zapisów znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego