strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787556 osób
Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
2009-03-12

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego powstały, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny.

Regionalne Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki wspierają również projektodawców w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki EFS aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw, które wspierają rozwój regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.

Na terenie Województwa Podkarpackiego funkcjonują 4 Regionalne Ośrodki EFS.

1. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sandomierska 25, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 823 55 28; (0-15) 822 00 22
http://www.tarnobrzeg.roefs.pl/

2. Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (0-17) 860 25 95 wewn. 25
http://www.rzeszow.roefs.pl/

3. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie
ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 432 02 91
http://www.krosno.roefs.pl/ 

4. Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu
ul. Kopernika 20, 37-700 Przemyśl
tel./fax (16) 678-90-13
tel. 531-20-20-30
http://www.przemysl.roefs.pl/ 

RO EFS w Tarnobrzegu realizuje zadania na obszarze 24 gmin wiejskich oraz 7 miejsko-wiejskich z terenu powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego oraz mieleckiego.
RO EFS w Rzeszowie realizuje zadania na terenie miasta Rzeszowa oraz 6 powiatów ziemskich (pow. dębickiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego oraz rzeszowskiego).
RO EFS w Krośnie realizuje zadania na terenie miasta Krosno oraz 6 powiatów ziemskich (pow. bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, sanockiego oraz krośnieńskiego).
RO EFS w Przemyślu realizuje zadania na terenie miasta Przemyśl oraz 4 powiatów ziemskich (pow. jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego oraz przemyskiego)

Z dniem 31 grudnia 2014 roku Regionalne Ośrodki EFS zakończyły świadczenie usług w związku z zakończeniem realizacji umów ramowych na prowadzenie RO EFS.więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego