strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Harmonogramy szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34694250 osób
Harmonogramy
2009-05-05

Zakładka Harmonogramy zawiera:

1. terminy ogłaszania naboru wniosków - są to terminy ogłaszania konkursów podane w ujęciu kwartalnym, a przygotowane na podstawie zapisów Planów Działania dla poszczególnych Priorytetów,

2. szczegółowe harmonogramy przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, przygotowane są w odniesieniu do każdego ogłoszonego konkursu zgodnie z wzorem zawartym w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Harmonogram zamieszczany jest w terminie 10 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków (w przypadku konkursu zamkniętego) lub od daty zakończenia danej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego).
W przypadku gdy dotrzymanie harmonogramu nie jest możliwe WUP może dokonać jego aktualizacji o czym informuje na stronie internetowej.

więcej
Archiwum:
09/04/06
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego