strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121574 osób
Instytucje realizujące projekty
2009-06-12

W 2008 roku WUP ogłosił dwa konkursy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ich wyniku podpisane zostały umowy o dofinansowanie realizacji projektów z następującymi instytucjami:

Konkurs nr 6/POKL/6.2/2008

 1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Al. Jerozolimskie 53/1a, 00-697 Warszawa
Tytuł projektu: Załóż firmę z AIP w województwie podkarpackim
tel.: (0-22) 745 19 19
e-mail: rafal.wojszko@inkubatory.pl

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby bezrobotne (5 osób)
 • osoby nieaktywne zawodowo (40 osób)

zamieszkujące województwo podkarpackie

 

 1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tytuł projektu: Wsparcie na starcie – program rozwoju przedsiębiorczości
tel.: (0-13) 461 21 47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl; www.barr-ustrzyki.pl/wsparcienastarcie

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby bezrobotne (40 osób)
 • osoby zatrudnione (20 osób)

zamieszkujące powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki

 

 1.  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR)

 

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
Tytuł projektu: Moja firma – mój sukces
tel.: (0-17) 242 79 08
e-mail: mojafirma@lsr.pl; www.mojafirma.lsr.pl

 

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby pracujące (15 osób) w tym rolnicy (3 osoby)
 • osoby bezrobotne (25 osób) w tym osoby długotrwale bezrobotne (10 osób)
 • osoby niepracujące (10 osób)

zamieszkujące województwo podkarpackie

 

 1. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
Tytuł projektu: Pomysł na biznes
tel.: (0-16) 676 09 87
e-mail: brp@parr.pl; www.parr.pl

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby pracujące (30 osób) w tym rolnicy (10 osoby)
 • osoby bezrobotne (30 osób) w tym osoby długotrwale bezrobotne (15 osób)
 • osoby niepracujące (30 osób)

zamieszkujące powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski

 

 1. Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.

ul. Wolności 6 , 41-700 Ruda Śląska
Tytuł projektu: Biznes na start
tel.: (0-32) 243 69 31
e-mail: dszybala@rarinwestor.pl; www.rarinwestor.pl

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby bezrobotne (80 osób) w tym osoby długotrwale bezrobotne (20)

zamieszkujące województwo podkarpackie

 

Trwa proces negocjacji z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.

 

Konkurs nr 5/POKL/6.2/2008

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S. A.

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Tytuł projektu: Kapitał dla przedsiębiorczych
tel.: (0-17) 788 18 50
e-mail: marr@marr.com.pl; www.kapitaldlaprzedsiebiorczych.pl

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby pracujące (30 osób) w tym rolnicy (10 osób)
 • osoby bezrobotne (30 osób) w tym osoby długotrwale bezrobotne (15 osób)
 • osoby niepracujące (30 osób)

zamieszkujące powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski

 

 1. Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego

Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski
Tytuł projektu: NA SWOIM - program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości
tel.: (0-17) 22 20 135
e-mail: naswoim@crse.org.pl; www.naswoim.org.pl

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • kobiety w wieku 18-34 lat, osoby z terenów wiejskich w wieku 18-34 lat (90 osób)

zamieszkujące powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, miasto Rzeszów

 

 1. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

Pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
Tytuł projektu: Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe
tel.: (0-15) 842 41 55
e-mail: stalowawola@opiwpr.org.pl; www.opiwpr.org.pl/6.2_podkarpackie

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • mieszkańcy obszarów wiejskich, mieszkańcy obszarów miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys., osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat, kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia (60 osób)

zamieszkujące powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg

 

 1. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
Tytuł projektu: Własne przedsiębiorstwo - szansa na sukces i niezależność
tel.: (0-15 ) 822 61 87
e-mail: tarr@tarr.pl; www.tarr.pl/wpsnsin.html

Grupa docelowa (osoby mogące skorzystać ze wsparcia):

 • osoby w wieku 18-34 lat, kobiety, mieszkańcy obszarów wiejskich (50 osób)

zamieszkujące województwo podkarpackie

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego