strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Dokumenty programowe szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787890 osób
Nowa wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki
2012-01-17
23 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 
Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień: 
  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 10.228.1487 z późn, zm.), w tym zwłaszcza dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć do zapisów ww. aktu prawnego oraz wskazanie, iż liczebność grup zajęciowych powinna być zgodna z Rozporządzeniem,
  2. wydłużenia, w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji projektów dotyczących indywidualizacji do 2014 roku, celem wdrożenia założeń projektowych w pełnym roku szkolnym 2013/2014
  3. doprecyzowania kwestii przeprowadzenia postępowań na zakup usług edukacyjnych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
  4. wprowadzenia na poziom Programu, w wyniku przeglądu śródokresowego nowego wskaźnika pomiaru stopnia realizacji celu, odnoszącego się do programów indywidualizacji,
  5. zaktualizowania i doprecyzowania zapisów modelowego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3 do dokumentu), 
  6. aktualizacja tabeli finansowej (załącznik nr 1), w związku z przekazaniem przez MEN dodatkowych środków z Pomocy technicznej, niewykorzystanych w latach 2007-2010, na obsługę projektów systemowych dotyczących programów indywidualizacji,
  7. wprowadzenia modyfikacji o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości dokumentu. 
Zapisy nowej wersji Zasad będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.  
 
więcej
Archiwum:
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 24 maja 2011 r. 11/05/31
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 23 kwietnia 2010 r. 10/06/11
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego