strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787908 osób
IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych realizowanych przez organy prowadzące w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
2012-04-16
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL ogłasza nabór wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2. Termin składania wniosków: 16 kwietnia 2012 r. – 31 maja 2012 r. Szczegóły ...więcej
INFORMACJA dot. naboru nr 3/9.1.2/2012 wniosków o dofinansowanie w ramach projektów systemowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
2012-02-15
W związku z licznymi telefonami ze strony Wnioskodawców dot. kwestii możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr 3/9.1.2/2012 informujemy, że dany organ prowadzący szkołę/y podstawową/e może złożyć tylko jeden raz wniosek o dofinansowanie w odniesieniu do danej/ych ...więcej
Poradnik - Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - aktualizacja 2012 r.
2012-02-14
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły podstawowe w ramach Poddziałania 9.1.2 Wojewódzki Urząd Pracy zaktualizował Poradnik Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach ...więcej
Dokumentacja - nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - 2012 r.
2012-02-14
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL ogłasza nabór wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2. Termin składania wniosków: 14 lutego 2012 r. – 13 marca 2012 r. Szczegóły ...więcej
Wyjaśnienia IZ dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych w projektach systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
2012-01-17
W oparciu o informacje zawarte w wystosowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego piśmie nr DZF-X-82244(1)-42-MKa/11/162096 z dnia 8 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie ustalania wartości zamówień publicznych zgodnie z ...więcej
Poradnik - Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - aktualizacja 2011 r.
2011-06-07
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły podstawowe w ramach Poddziałania 9.1.2 Wojewódzki Urząd Pracy zaktualizował Poradnik Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w ramach ...więcej
Dokumentacja - nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - 2011 r.
2011-06-07
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL w dniach 31.05.2011 r. - 29.06.2011 r.  przeprowadzi nabór wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ...więcej
Wskazówki praktyczne dotyczące unikania błędów w projektach systemowych 9.1.2 – materiał opracowany wspólnie przez IP - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Regionalne Ośrodki EFS z terenu Woj. Podkarpackiego.
2011-06-06
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 (Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych) przekazujemy materiał pomocniczy wypracowany wspólnie przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Regionalnych Ośrodków EFS ...więcej
Dokumentacja - nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - 2010 r.
2010-10-25
Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL w dniach 16 września 2010 r. – 21 października 2010 r.  przeprowadził nabór wniosków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans ...więcej
Stanowisko MEN dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli
2010-09-27
Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko w sprawie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych”. Do pobrania: Stanowisko MENwięcej
 · [1] · 2 · 
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego