strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787869 osób
Skład RST WP
2010-12-31

Skład Regionalnej Sieci Tematycznej (zgodnie z Koncepcją funkcjonowania Sieci Tematycznych)

 1. Obligatoryjny skład Regionalnej Sieci Tematycznej:
 • Instytucje/organizacje - członkowie PKM województwa podkarpackiego; każdy sektor powinien być reprezentowany przynajmniej przez jedną instytucję,
 • IP komponentu regionalnego,
 • Przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie regionalnym w województwie podkarpackim.
 1. W skład Regionalnej Sieci Tematycznej wchodzić mogą:
 • Instytucje wcześniej realizujące projekty w ramach PIW EQUAL,
 • Instytucje reprezentujące środowisko naukowe,
 • Ministerstwa, agencje rządowe, władze regionalne i lokalne właściwe w obszarze wsparcia RST.
 1. Dodatkowo, w pracach RST mogą brać udział eksperci, których ze względu na specyfikę udziału oraz przydzielone zadania dzielimy na: 
 • Opiniodawców – eksperci, których zadaniem jest opracowanie opinii w zakresie oceny strategii wdrażania oraz walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego,
 • Obserwatorów – eksperci (niezależnie od rodzaju macierzystej instytucji / organizacji), którzy zapraszani są do udziału w pracach RST przez poszczególnych członków. 
Do pobrania:

 

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego