strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121167 osób
Zaproszenie do udziału w Forum Partnerskim w Sztokholmie, 12-13.10.2011
2011-08-01

W wyniku współpracy nawiązanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich z partnerami szwedzkimi, między innymi ze Szwedzką Radą EFS oraz organizacją Arbetsmiljoeforum, pojawiła się możliwość uczestnictwa polskich projektodawców w dużym, prestiżowym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym - corocznie organizowanej w Sztokholmie konferencji WorkingLife 2011. 

Konferencja jest poświęcona szeroko rozumianej problematyce rynku pracy oraz bierze w niej udział około 1 500 uczestników ze Szwecji i innych krajów Unii Europejskiej. Jednym z jej elementów jest Ponadnarodowe Forum Partnerskie (12 października 2011) oraz seminaria Międzynarodowych Sieci Współpracy, działających w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Gender Mainstreaming, IMPART- Migrants Integration i Roma Network (13 października 2011), prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy będą również mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami współpracy państw Basenu Morza Bałtyckiego. 

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich jako kluczowy partner Szwecji w zakresie organizacji ww. imprezy ma możliwość zapewnienia bezpłatnego uczestnictwa polskim projektodawcom w ww. imprezie w dniach 12-13.10.2011 (organizatorzy pokrywają jedynie koszt uczestnictwa w imprezie, koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Ponadnarodowe Forum Partnerskie podczas WorkingLife 2011 stanowi doskonałą okazję do nawiązania wielu cennych kontaktów z partnerami ze Szwecji oraz innych krajów Unii Europejskiej. Podczas imprezy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentowania założeń swoich projektów/pomysłów projektowych potencjalnym partnerom zagranicznym, zapewnione zostanie również profesjonalne wsparcie facilitatorów (Forum będzie prowadzone w j. angielskim). Łącznie planowany jest udział 60-70 projektów z krajów Unii Europejskiej.

Wstępnie wytypowane przez organizatorów obszary tematyczne, w ramach których będą tworzone partnerstwa projektowe to:

  1. Integracja społeczna,
  2. Rozwój kompetencji,
  3. Niepełnosprawność,
  4. Młodzież,
  5. Szeroko rozumiana integracja na rynku pracy. 

Seminaria Międzynarodowych Sieci Współpracy dostarczą natomiast uczestnikom szerokiej wiedzy eksperckiej i w zakresie dobrych praktyk w poszczególnych, ww. obszarach EFS.

W załączeniu znajdą Państwo oficjalny folder konferencji, zaproszenie oraz agendę, jak również wzór fiszki projektowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w konferencji wezmą również  udział pracownicy KIW CPE w charakterze facilitatorów.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w ww. wydarzeniu w dniach 12-13.10.2011, należy wypełnić załączoną fiszkę projektową w języku angielskim i odesłać ją na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl w terminie do 15 sierpnia br.  (na podstawie przesłanych fiszek dokonany będzie dobór potencjalnych partnerów ponadnarodowych dla polskich projektodawców. Z partnerami tymi instytucje polskie będą prowadziły rozmowy podczas Forum).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z Panem Maciejem Jamrozikiem, tel. 022 378 31 62.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o zgodność założeń projektu/pomysłu projektowego z ww. obszarami tematycznymi oraz kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
Forum Partnerskie w Sztokholmie - materiały w języku angielskim

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego