strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787543 osób
Materiały dydaktyczne i programy nauczania wypracowane w ramach projektu innowacyjnego
2012-02-14
W ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” (WND-POKL.09.05.00-18-001/10). Celem projektu było zdiagnozowanie stanu szkół zawodowych w kontekście powiązania ...więcej
Zaproszenie do udziału w Forum Partnerskim w Sztokholmie, 12-13.10.2011
2011-08-01
W wyniku współpracy nawiązanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich z partnerami szwedzkimi, między innymi ze Szwedzką Radą EFS oraz organizacją Arbetsmiljoeforum, pojawiła się możliwość uczestnictwa polskich projektodawców w dużym, prestiżowym wydarzeniu o ...więcej
Konkursy innowacyjne i współpracy ponadnarodowej planowane do ogłoszenia w 2011 roku
2011-03-09
Wojewódzki Urząd Pracy planuje ogłosić w 2011 roku 3 konkursy innowacyjne oraz 4 konkursy współpracy ponadnarodowej. Konkursy zostaną ogłoszone w następujących Priorytetach:     Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich   Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym: ...więcej
Aktualizacja publikacji: "Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
2011-03-09
W związku ze zmianą Systemu realizacji PO KL wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2011 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała aktualizację publikacji Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Publikacja przeznaczona jest dla projektodawców zainteresowanych ...więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego