strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wdrażanie PO KL - KOP szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787900 osób
Komisja Oceny Projektów
2008-08-29

Zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013" z dnia 25 kwietnia 2008 r. poniżej zamieszczamy listy członków Komisji Oceny Projektów.

Przedmiotem oceny merytorycznej KOP są projekty złożone w odpowiedzi na ogłoszone konkursy:  

 • Konkurs nr 32/POKL/7.2.1/2014 ogłoszony w dniu 31 marca 2014 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 45/POKL/8.1.2/2014 ogłoszony w dniu 16 lipca 2014 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 ogłoszony w dniu 28 listopada 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 33/POKL/7.2.2/2014 ogłoszony w dniu 15 lipca 2014 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 28/POKL/7.2.1/2013 ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 27/POKL/7.2.1/2013 ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013 ogłoszony w dniu 8 kwietnia 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 43/POKL/8.1.2/2014 ogłoszony w dniu 28 marca 2014 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 44/POKL/8.2.1/2014 ogłoszony w dniu 31 marca 2014 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 41/POKL/8.1.1/2013 ogłoszony w dniu 30 września 2013 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 45/POKL/9.5/2013 ogłoszony w dniu 16 października 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 39/POKL/9.6.2/2012 ogłoszony w dniu 5 listopada 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 38/POKL/8.1.2/PWP/2013 ogłoszony w dniu 25 lipca 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 39/POKL/8.1.2/2013 ogłoszony w dniu 17 września 2013 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 42/POKL/8.2.1/2013 ogłoszony w dniu 22 listopada 2013 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 41/POKL/9.1.2/2013 ogłoszony w dniu 18 marca 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 29/POKL/7.4/2013 ogłoszony w dniu 19 lipca 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 31/POKL/7.2.2/2013 ogłoszony w dniu 15 listopada 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 30/POKL/7.2.1/2013 ogłoszony w dniu 5 listopada 2013 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 23/POKL/7.2.1/2012 ogłoszony w dniu 4 czerwca 2012 r. w ramach Priorytetu VII  Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 34/POKL/8.1.1/2012 ogłoszony w dniu 29 czerwca 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 40/POKL/8.1.2/2013 ogłoszony w dniu 18 września 2013 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 43/POKL/9.6.1/2013 ogłoszony w dniu 10 czerwca 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 42/POKL/9.1.1/2013 ogłoszony w dniu 13 maja 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 35/POKL/8.1.1/2012 ogłoszony w dniu 28 listopada 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 24/POKL/6.1.1/2013 ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2013 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 25/POKL/6.2/2013 ogłoszony w dniu 28 maj 2013 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 ogłoszony w dniu 10 lipca 2013 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 38/POKL/9.5/2012 ogłoszony w dniu 19 września 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 31/POKL/9.1.1/2012 ogłoszony w dniu 1 marca 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 36/POKL/8.2.1/2012 ogłoszony w dniu 29 listopada 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 33/POKL/8.2.1/2012 ogłoszony w dniu 28 maja 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 40/POKL/9.1.2/PWP/2013 ogłoszony w dniu 25 lutego 2013 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 25/POKL/7.4/2012 ogłoszony w dniu 20 grudnia 2012 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 32/POKL/9.1.2/2012 ogłoszony w dniu 12 marca 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013 ogłoszony w dniu 8 kwietnia 2013 r. w ramach Priorytetu VII - Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 35/POKL/9.1.1/2012 ogłoszony w dniu 29 czerwca 2012 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 ogłoszony w dniu 20 grudnia 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 22/POKL/6.2/2012 ogłoszony w dniu 17 października 2012 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 36/POKL/9.6.3/2012 ogłoszony w dniu 3 września 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 31/POKL/8.1.2/2012 ogłoszony w dniu 28 lutego 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 25/POKL/8.1.1/2011 ogłoszony w dniu 4 kwietnia 2011 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 34/POKL/9.6.1/2012 ogłoszony w dniu 14 maja 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 32/POKL/8.1.1/2012 ogłoszony w dniu 28 maja 2012 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 28/POKL/8.1.1/2011 ogłoszony w dniu 1 lipca 2011 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 22/POKL/VII/IN/2012 ogłoszony w dniu 30 marca 2012 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 19/POKL/6.1.1/2012 ogłoszony w dniu 16 marca 2012 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 20/POKL/6.2/2012 ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2012 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 24/POKL/9.2/2011 ogłoszony w dniu 23 marca 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 21/POKL/6.2/2012 ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2012 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 29/POKL/9.1.2/2011 ogłoszony w dniu 29 września 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 28/POKL/9.3/2011 ogłoszony w dniu 20 września 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 30/POKL/IX/IN/2012 ogłoszony w dniu 28 lutego 2012 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 27/POKL/9.5/2011 ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 18/POKL/6.1.1/2012 ogłoszony w dniu 28 lutego 2012 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 21/POKL/7.2.2/2011 ogłoszony w dniu 14 października 2011 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012 ogłoszony w dniu 23 lutego 2012 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 19/POKL/7.2.1/2011 ogłoszony w dniu 5 września 2011 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 19/POKL/8.1.1/2010 ogłoszony w dniu 31 marca 2010 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 30/POKL/VIII/IN/2011 ogłoszony w dniu 1 grudnia 2011 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 26/POKL/8.1.2/2011 ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2011 r. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 18/POKL/7.2.1/2011 ogłoszony w dniu 5 września 2011 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 16/POKL/VI/IN/2011 ogłoszony w dniu 15 września 2011 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 15/POKL/7.3/2011 ogłoszony w dniu 31 marca 2011 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 24/POKL/8.1.2/2011 ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2011 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 22/POKL/8.1.2/2010 ogłoszony w dniu 26 listopada 2010 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 25/POKL/9.4/2011 ogłoszony w dniu 29 czerwca 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 23/POKL/9.2/2011 ogłoszony w dniu 23 marca 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 19/POKL/9.2/2010 ogłoszony w dniu 26 października 2010 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 21/POKL/9.1.2/2011 ogłoszony w dniu 10 marca 2011 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 17/POKL/9.5/2010 ogłoszony w dniu 26 sierpnia 2010 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 21/POKL/8.2.1/2010 ogłoszony w dniu 25 listopada 2010 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 13/POKL/7.3/2010 ogłoszony w dniu 23 listopada 2010 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 15/POKL/6.1.1/PWP/2010 ogłoszony w dniu 5 listopada 2010 r. (nabór wniosków trwał od 10 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.) w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 14/POKL/VI/IN/2010 ogłoszony w dniu 5 listopada 2010 r. (nabór wniosków trwał od 10 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.) w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 10/POKL/7.2.2/2010 ogłoszony w dniu 11 października 2010 r. w ramach Priorytetu VII – Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 18/POKL/9.3/2010 ogłoszony w dniu 2 września 2010 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 20/POKL/8.1.2/2010 ogłoszony w dniu 14 września 2010 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 14/POKL/9.1.2/2009 ogłoszony w dniu 29 września 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 16/POKL/9.2/2010 ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2010 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 9/POKL/7.3/2010 ogłoszony w dniu 31 marca 2010 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 13/POKL/6.3/2010 ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2010 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 17/POKL/8.1.3/2010 ogłoszony w dniu 12 lutego 2010 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 11/POKL/6.2/2009 ogłoszony w dniu 10 września 2009 r. w ramach Priorytetu VI – Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 13/POKL/9.2/2009 ogłoszony w dniu 29 września 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 11/POKL/9.5/2009 ogłoszony w dniu 29 września 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 15/POKL/9.4/2009 ogłoszony w dniu 19 listopada 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 15/POKL/8.1.2/2009 ogłoszony w dniu 26 listopada 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 14/POKL/8.1.1/2009 ogłoszony w dniu 8 października 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 11/POKL/8.1.1/2009 ogłoszony w dniu 26 maja 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 7/POKL/7.2.1/2009 ogłoszony w dniu 14 lipca 2009 r. w ramach Priorytetu VII – Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 12/POKL/6.1.1/2009 ogłoszony w dniu 30 września 2009 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 5/POKL/7.2.1/2009 ogłoszony w dniu 4 lutego 2009 r. w ramach Priorytetu VII – Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
  Skład Komisji Oceny Projektów 
  Skład Komisji Oceny Projektów - procedura odwoławcza
 • Konkurs nr 9/POKL/9.1.2/2009 ogłoszony w dniu 23 kwietnia 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 8/POKL/9.1.1/2009 ogłoszony w dniu 12 lutego 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 6/POKL/7.3/2009 ogłoszony w dniu 30 czerwca 2009 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów
  Skład Komisji Oceny Projektów - procedura odwoławcza
 • Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 ogłoszony w dniu 4 czerwca 2009 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 12/POKL/8.1.2/2009 ogłoszony w dniu 9 czerwca 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 10/POKL/6.1.2/2009 ogłoszony w dniu 10 września 2009 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 8/POKL/6.1.1/2009 ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2009 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 8/POKL/8.1.1/2009 ogłoszony w dniu 8 stycznia 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 9/POKL/6.3/2009 ogłoszony w dniu 30 czerwca 2009 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 7/POKL/9.5/2008 ogłoszony w dniu 13 listopada 2008 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 6/POKL/9.4/2008 ogłoszony w dniu 9 października 2008 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 7/POKL/8.1.2/2008 ogłoszony w dniu 30 października 2008 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 6/POKL/9.4/2008 ogłoszony w dniu 9 października 2008 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 10/POKL/8.1.2/2009 ogłoszony w dniu 4 maja 2009 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 3/POKL/7.2.2/2008 ogłoszony w dniu 16 października 2008 r. w ramach Priorytetu VII – Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 4/POKL/7.3/2008 ogłoszony w dniu 22 października 2008 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 7/POKL/6.3/2008 ogłoszony w dniu 22 października 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 6/POKL/6.2/2008 ogłoszony w dniu 16 października 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.2 Wspracie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 4/POKL/8.2.1/2008 ogłoszony w dniu 26 czerwca 2008 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 3/POKL/10.1/2009 ogłoszony w dniu 31 marca 2009 r. w ramach Priorytetu X – Działanie 10.1 Pomoc techniczna.
  Skład Komisji Oceny Ofert
 • Konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2008 ogłoszony w dniu 3 czerwca 2008 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 2/POKL/10.1/2009 ogłoszony w dniu 9 marca 2009 r. w ramach Priorytetu X – Działanie 10.1 Pomoc techniczna.
  Skład Komisji Oceny Ofert
 • Konkurs nr 1/POKL/10.1/2009 ogłoszony w dniu 9 lutego 2009 r. w ramach Priorytetu X – Działanie 10.1 Pomoc techniczna.
  Skład Komisji Oceny Ofert
 • Konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2008 ogłoszony w dniu 2 kwietnia 2008 r. w ramach Priorytetu IX - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 5/POKL/9.3/2008 ogłoszony w dniu 28 maja 2008 r. w ramach Priorytetu IX - Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 2/POKL/10.1/2008 ogłoszony w dniu 12 grudnia 2008 r. w ramach Priorytetu X – Działanie 10.1 Pomoc techniczna.
  Skład Komisji Oceny Ofert
 • Konkurs nr 5/POKL/6.2/2008 ogłoszony w dniu 10 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.2 Wspracie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 4/POKL/6.3/2008 ogłoszony w dniu 10 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2008 ogłoszony w dniu 10 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 2/POKL/7.3/2008 ogłoszony w dniu 11 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VII – Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
  Skład Komisji Oceny Projektów  
 • Konkurs nr 1/POKL/10.1/2008 ogłoszony w dniu 14 października 2008 r. w ramach Priorytetu X – Działanie 10.1 Pomoc techniczna.
  Skład Komisji Oceny Ofert 
 • Konkurs nr 3/POKL/8.1.2/2008 ogłoszony w dniu 11 marca 2008 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 3/POKL/9.1.1/2008 ogłoszony w dniu 19 lutego 2008 r. w ramach Priorytetu IX – Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 2/POKL/9.2/2008 ogłoszony w dniu 13 lutego 2008 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Skład Komisji Oceny Projektów
 • Konkurs nr 3/POKL/6.1.2/2008 ogłoszony w dniu 28 lutego 2008 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2008 ogłoszony w dniu 31 stycznia 2008 r. w ramach Priorytetu VII – Poddziałanie7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Skład Komisji Oceny Projektów
  Skład Komisji Oceny Projektów - powtórna ocena merytoryczna
  Skład Komisji Oceny Projektów - procedura odwoławcza
 • Konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2007 ogłoszony w dniu 17 października 2007 r. w ramach Priorytetu VI – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  Skład Komisji Oceny Projektów  
 • Konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2007 ogłoszony w dniu 17 października 2007 r. w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Skład Komisji Oceny Projektów 
 • Konkurs nr 1/POKL/9.5/2007 ogłoszony w dniu 17 października 2007 r. w ramach Priorytetu IX – Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  Skład Komisji Oceny Projektów

 

 
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego