strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wdrażanie PO KL - Zakończone konkursy szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787873 osób
Zakończone konkursy
2008-08-29
 Konkursy zamknięte - 2013 rok
 
Termin naboru wniosków
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 40/POKL/9.1.2/PWP/2013)
25 lutego30 kwietnia 2013 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013)
8 kwietnia – 14 czerwca 2013 r.
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 24/POKL/6.1.1/2013)
19 kwietnia – 24 maja 2013 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 27/POKL/7.2.1/2013)
22 kwietnia –10 czerwca 2013 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 28/POKL/7.2.1/2013)
22 kwietnia –10 czerwca 2013 r.
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(konkurs nr 42/POKL/9.1.1/2013)
13 maja – 12 czerwca r.
Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
(konkurs nr 25/POKL/6.2/2013)
28 maja – 28 czerwca 2013 r.
Priorytet IX
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
(konkurs nr 43/POKL/9.6.1/2013)
10 czerwca – 8 lipca 2013 r.
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013)
10 lipca – 30 sierpnia 2013 r.
Priorytet VII
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
(konkurs nr 29/POKL/7.4/2013)
19 lipca – 9 września 2013 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 41/POKL/8.1.1/2013)
30 września – 18 listopada 2013 r.
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 44/POKL/9.5/2013)
KONKURS ANULOWANY
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 45/POKL/9.5/2013)
16 października22 listopada 2013 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 30/POKL/7.2.1/2013)
5 listopada – 30 grudnia 2013 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
(konkurs nr 31/POKL/7.2.2/2013)
15 listopada – 16 stycznia 2014 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 42/POKL/8.2.1/2013)
22 listopada – 30 grudnia 2013 r.
Priorytet IX
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
(konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013)
28 listopada – 30 grudnia 2013 r.
 
  Konkursy otwarte - 2013 rok  
 
Terminy naboru wniosków
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 41/POKL/9.1.2/2013)
18 marca – 31 grudnia 2013 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013)
25 lipca – 27 grudnia 2013 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 39/POKL/8.1.2/2013)
23 września – 27 grudnia 2013 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 40/POKL/8.1.2/2013)
24 września – 27 grudnia 2013 r.
 

 Konkursy zamknięte - 2012 rok

 
Termin naboru wniosków
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012)
 23 lutego – 30 marca 2012 r.
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 18/POKL/6.1.1/2012)
28 lutego – 6 kwietnia 2012 r.  
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Nabór wniosków na realizacje projektów innowacyjnych w tematach:
Temat 1: Wspieranie nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne.
Temat 2: Wspieranie uczniów / studentów o indywidualnych / specjalnych potrzebach edukacyjnych.
(konkurs nr 30/POKL/IX/IN/2012)
28 lutego – 24 maja 2012 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(konkurs nr 31/POKL/9.1.1/2012)
1 marca – 29 marca 2012 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i/lub projektów z komponentem ponadnarodowym.
(konkurs nr 33/POKL/9.1.2/2012)

12 marca – 6 czerwca 2012 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 19/POKL/6.1.1/2012)

 16 marca – 20 kwietnia 2012 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 20/POKL/6.2/2012)

 20 kwietnia – 22 maja 2012 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 21/POKL/6.2/2012)
 20 kwietnia – 22 maja 2012 r.
Priorytet IX
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
(konkurs nr 34/POKL/9.6.1/2012)
 14 maja – 12 czerwca 2012 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 32/POKL/8.1.1/2012)
28 maja – 9 lipca 2012 r. 
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 33/POKL/8.2.1/2012)
28 maja – 16 lipca 2012 r. 
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 23/POKL/7.2.1/2012)
4 czerwca – 27 lipca 2012 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(konkurs nr 35/POKL/9.1.1/2012)
29 czerwca – 27 lipca 2012 r. 
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 34/POKL/8.1.1/2012)
29 czerwca – 31 sierpnia 2012 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
(konkurs nr 36/POKL/9.6.3/2012)
3 września – 1 października 2012 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 37/POKL/9.1.2/PWP/2012)
19 września – 17 października 2012 r.
 
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
(konkurs nr 38/POKL/9.5/2012)
19 września – 17 października 2012 r. 
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 24/POKL/7.2.1/PWP/2012)

30 października – 28 grudnia 2012 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 22/POKL/6.2/2012)
17 października – 30 listopada 2012 r. 
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i/lub projektów z komponentem ponadnarodowym.
(konkurs nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012)

30 października – 28 grudnia 2012 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie iCT i znajomosci języków obcych
(konkurs nr 39/POKL/9.6.2/2012)

5 listopada – 3 grudnia 2012 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 35/POKL/8.1.1/2012)

28 listopada – 28 grudnia 2012 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 36/POKL/8.2.1/2012)

29 listopada – 31 grudnia 2012 r.

Priorytet VII
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
(konkurs nr 25/POKL/7.4/2012)

 11 stycznia – 4 marca 2013 r.

Ogłoszenie konkursu: 20.12.2012 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012)

25 stycznia – 25 marca 2013 r.

Ogłoszenie konkursu: 20.12.2012 r.

 

  Konkursy otwarte - 2012 rok  

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 31/POKL/8.1.2/2012)

12 marca – 18 grudnia 2012 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 32/POKL/9.1.2/2012)

 12 marca – 31 grudnia 2012 r.

Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
(konkurs nr 22/POKL/VII/IN/2012)

 30 marca – 31 grudnia 2012 r.

 

Konkursy zamknięte - 2011 rok 

 
Termin naboru wniosków
Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
(konkurs nr 20/POKL/9.3./2011)
24 lutego – 24 marca 2011 r. 
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 21/POKL/9.1.2/2011)
10 marca – 7 kwietnia 2011 r.  
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 22/POKL/9.1.2/2011)
10 marca – 24 maja 2011 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
(konkurs nr 14/POKL/7.2.2/2011)

 15 marca – 28 kwietnia 2011 r.

Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
(konkurs nr 23/POKL/9.2/2011)

 23 marca – 20 kwietnia 2011 r.

Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
(konkurs nr 24/POKL/9.2/2011)

 23 marca – 16 czerwca 2011 r.

Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
(konkurs nr 15/POKL/7.3/2011)

 31 marca – 16 maja 2011 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 25/POKL/8.1.1/2011)
4 kwietnia – 31 maja 2011 r. 
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 26/POKL/8.1.2/2011)
1 kwietnia – 16 maja 2011 r.
Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki
(konkurs nr 27/POKL/VIII/IN/2011)
6 czerwca – 12 sierpnia 2011 r. 
Priorytet IX
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
(konkurs nr 25/POKL/9.4/2011)
29 czerwca – 27 lipca 2011 r. 
Priorytet IX
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
(konkurs nr 26/POKL/9.4/2011)

 29 czerwca – 27 lipca 2011 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 28/POKL/8.1.1/2011)
1 lipca – 31 sierpnia 2011 r. 
Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
(konkurs nr 16/POKL/VII/IN/2011)
30 czerwca – 31 października 
2011 r. 
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 17/POKL/7.2.1/PWP/2011)
30 czerwca – 31 października 
2011 r. 
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 27/POKL/9.5/2011)
23 sierpnia – 20 września 2011 r. 
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 18/POKL/7.2.1/2011)
5 września – 10 października 
2011 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 19/POKL/7.2.1/2011)

 5 września – 10 października 
2011 r.

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
(konkurs nr 16/POKL/VI/IN/2011)

 15 września – 30 listopada 2011 r.

Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
(konkurs nr 28/POKL/9.3./2011)

 20 września – 18 października 2011 r.

Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
(konkurs nr 20/POKL/7.3/2011)

 29 września – 4 listopada 2011 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 29/POKL/9.1.2/2011)

 29 września – 31 października
2011 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
(konkurs nr 21/POKL/7.2.2/2011)
14 października – 9 grudnia 2011 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 29/POKL/8.1.2/PWP2011)
 
7 listopada – 30 grudnia 2011 r.
Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki
(konkurs nr 30/POKL/VIII/IN/2011)

 1 grudnia – 30 grudnia 2011 r.

 

 Konkursy otwarte - 2011 rok  

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 24/POKL/8.1.2/2011)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

11 kwietnia – 9 grudnia 2011 r.

 

Konkursy zamknięte - 2010 rok

 

 
Termin naboru wniosków
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 
(konkurs nr 17/POKL/8.1.3/2010)
18 lutego 2010 r. – 12 kwietnia 2010 r.
Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
(konkurs nr 9/POKL/7.3/2010)
31 marca 2010 r. – 12 maja 2010 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 19/POKL/8.1.1/2010)
31 marca 2010 r. – 31 maja 2010 r.
Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
(konkurs nr 16/POKL/9.2/2010)
14 kwietnia 2010 r. – 10 czerwca 2010 r.
Priorytet VI
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
(konkurs nr 13/POKL/6.3/2010)
30 kwietnia 2010 r. – 15 czerwca 2010 r.
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
(konkurs nr 17/POKL/9.5/2010)
26 sierpnia 2010 r. – 23 września 2010 r.
Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
(konkurs nr 18/POKL/9.3/2010)
2 września 2010 r. – 30 września 2010 r.
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 
(konkurs nr 10/POKL/7.2.2/2010)
11 października 2010 r. – 19 listopada 2010 r.
Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
(konkurs nr 19/POKL/9.2/2010)
26 października 2010 r. – 25 listopada 2010 r.
Priorytet VI – PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE 
(konkurs nr 14/POKL/VI/ IN//2010)

10 stycznia 2011 r. – 28 lutego 2011 r. 

Priorytet VI – WYODRĘBNIONE PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 
(konkurs nr 15/POKL/6.1.1/PWP/2010)
10 stycznia 2011 r. – 28 lutego 2011 r. 
Priorytet VII – PROJEKTY INNOWACYJNE TESTUJĄCE 
(konkurs nr 11/POKL/VII/ IN//2010)
10 stycznia 2011 r. – 28 lutego 2011 r. 
Priorytet VII – WYODRĘBNIONE PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 
(konkurs nr 12/POKL/7.2.1/PWP/2010)
10 stycznia 2011 r. – 28 lutego 2011 r. 
Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
(konkurs nr 13/POKL/7.3/2010)
23.11.2010 r. – 29.12.2010 r.
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
(konkurs nr 21/POKL/8.2.1/2010)
25.11.2010 r. – 30.12.2010 r. 
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
(konkurs nr 22/POKL/8.1.2/2010
26.11.2010 r. – 28.12.2010 r. 
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – komponent ponadnarodowy
(konkurs nr 23/POKL/8.1.2/PWP2010
1 lutego 2011 r. – 29 kwietnia 2011 r.
 

  Konkursy otwarte - 2010 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 18/POKL/8.1.2/2010)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

3 marca 2010 r. - 16 czerwiec 2010 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 20/POKL/8.1.2/2010)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

20 września 2010 r. – 30.12.2010 r.

 

 Konkursy zamknięte - 2009 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 16/POKL/8.1.2/2009)

22 grudnia 2009 r. - 22 stycznia 2010 r.

Priorytet IX
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
(konkurs nr 15/POKL/9.4/2009)

19 listopada 2009 r. - 17 grudnia 2009 r.

Priorytet IX
Działanie 9.6 Projekty innowacyjne wpisujące się w temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy
(konkurs nr 12/POKL/9.6/2009)

29 września 2009 r. - 15 grudnia 2009 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
(konkurs nr 8/POKL/7.2.2/2009)

30 września 2009 r. - 30 listopada 2009 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 12/POKL/6.1.1/2009) 

30 września 2009 r. - 20 listopada 2009 r.

Priorytet VIII
Projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym wpisujące się w temat: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+
(konkurs nr 13/POKL/8/D.1.1/2009)

24 września 2009 r. - 17 listopada 2009 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
(konkurs nr 14/POKL/9.1.2/2009)

29 września 2009 r. - 16 listopada 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 14/POKL/8.1.1/2009)

8 października 2009 r. - 7 listopada 2009 r.

Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
(konkurs nr 13/POKL/9.2/2009)

29 września 2009 r. - 6 listopada 2009 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 11/POKL/6.2/2009)

10 września 2009 r. - 30 października 2009 r.

Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 11/POKL/9.5/2009)

29 września 2009 r. - 27 października 2009 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 
(konkurs nr 10/POKL/6.1.2/2009) 

10 września 2009 r. - 20 października 2009 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 7/POKL/7.2.1/2009)

14 lipca 2009 r. - 24 sierpnia 2009 r.

Priorytet VI
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
(konkurs nr 9/POKL/6.3/2009)

30 czerwca 2009 r. - 31 lipca 2009 r.

Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
(konkurs nr 6/POKL/7.3/2009) 

30 czerwca 2009 r. - 31 lipca 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 11/POKL/8.1.1/2009)

26 maja 2009 r. - 20 lipca 2009 r.

Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
(konkurs nr 10/POKL/9.3/2009)

4 czerwca 2009 r. - 6 lipca 2009 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 8/POKL/6.1.1/2009) 

30 kwietnia 2009 r. - 4 czerwca 2009 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 9/POKL/9.1.2/2009)

23 kwietnia 2009 r. - 1 czerwca 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 9/POKL/8.1.2/2009)

17 luty 2009 r. - 31 marca 2009 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(konkurs nr 8/POKL/9.1.1/2009)

12 luty 2009 r. - 25 marca 2009 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 5/POKL/7.2.1/2009)

4 luty 2009 r. - 25 marca 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 8/POKL/8.1.1/2009)

8 stycznia 2009 r. - 18 lutego 2009 r.


 

  Konkursy otwarte - 2009 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 15/POKL/8.1.2/2009)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

2 grudnia 2009 r. - 30 grudnia 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 12/POKL/8.1.2/2009)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

15 czerwca 2009 r. - 25 listopada 2009 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie(konkurs nr 10/POKL/8.1.2/2009)
procedura przyspieszonego wyboru projektów "szybka ścieżka"

4 maja 2009 r. - 10 czerwca 2009 r.

   

 Konkursy zamknięte - 2008 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 7/POKL/9.5/2008)

13 listopada 2008 r. - 29 grudnia 2008 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 7/POKL/8.1.2/2008)

30 października 2008 r. - 12 grudnia 2008 r.

Priorytet VI
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
(konkurs nr 7/POKL/6.3/2008)

22 października 2008 r. - 8 grudnia 2008 r.

Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
(konkurs nr 4/POKL/7.3/2008)

22 października 2008 r. - 8 grudnia 2008 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
(konkurs nr 6/POKL/8.1.3/2008)

21 października 2008 r. - 3 grudnia 2008 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
(konkurs nr 3/POKL/7.2.2/2008)

16 października 2008 r. - 1 grudnia 2008 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 6/POKL.6.2/2008)

16 października 2008 r. - 1 grudnia 2008 r.

Priorytet IX
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
(konkurs nr 6/POKL/9.4/2008)

9 października 2008 r. - 20 listopada 2008 r.

Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
(konkurs nr 5/POKL/6.2/2008)

3 lipca 2008 r. - 13 sierpnia 2008 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 5/POKL/8.1.2/2008)

 26 czerwca 2008 r. - 7 sierpnia 2008 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2008)

3 czerwca 2008 r. - 14 lipca 2008 r.

Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
(konkurs nr 5/POKL/9.3/2008)

28 maja 2008 r. - 8  lipca 2008 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2008)

2 kwietnia 2008 r. - 14 maja 2008 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
(konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2008)

11 marca 2008 r. - 23 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
(konkurs nr 4/POKL/6.3/2008)

11 marca 2008 r. - 22 kwietnia 2008 r.

Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
(konkurs nr 2/POKL/7.3/2008)

11 marca 2008 r. - 22 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
(konkurs nr 3/POKL/6.1.2/2008)

10 marca 2008 r. - 11 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 2/POKL/6.1.1/2008)

10 marca 2008 r. - 8 kwietnia 2008 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(konkurs nr 3/POKL/9.1.1/2008)

19 lutego 2008 r. - 21 kwietnia 2008 r.

Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
(konkurs nr 2/POKL/9.2/2008)

13 lutego 2008 r. - 10 kwietnia 2008 r.

Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2008)

31 stycznia 2008 r. - 13 marca 2008 r.

Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

28 stycznia 2008 r. - 29 lutego 2008 r.

 

  Konkursy otwarte - 2008 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
(konkurs nr 4/POKL/8.2.1/2008)

26 czerwca 2008 r. - 8 stycznia 2009 r.

   

Konkursy pilotażowe - 2007 rok

 

Terminy naboru wniosków

Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
(konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2007)

17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
(konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2007)

17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
(konkurs nr 1/POKL/9.5/2007)

17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego