strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wdrażanie PO KL - Lista ekspertów/asesorów szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121511 osób
Eksperci/Asesorzy
2008-08-29

W związku z wejściem w życie w dniu 6 marca 2009 r. artykułu 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmianie uległy również zasady dotyczące uczestnictwa zewnętrznych specjalistów w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z wykładnią art. 31. w/w ustawy, jeżeli ocena wniosku wymaga udziału zewnętrznego specjalisty, to powinien być to ekspert w rozumieniu przedmiotowego przepisu. 
Zmiana zapisów ustawy spowodowała konieczność nadania dotychczasowym asesorom (osobom nie będącym pracownikiem WUP w Rzeszowie, powoływanym na członków Komisji Oceny Projektów do dokonywania oceny wniosków) statusu eksperta. 
Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez ekspertów zostały określone w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz w dokumentach wewnętrznych zatwierdzonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Asesor jest osobą nie będącą pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyłonioną w drodze konkursu. Asesor jest powoływany na członka Komisji Oceny Projektów i dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z zasadami obowiązującymi w dokumentach programowych. Asesor przeprowadza ocenę wniosków z obszarów wsparcia zgodnych z jego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i wiedzą. Za poprawnie dokonaną ocenę wniosku przysługuje mu wynagrodzenie.
Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez asesorów są określone w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz w dokumentach wewnętrznych zatwierdzonych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Do pobrania:

Dane osobowe ekspertów rekomendowanych do wpisu na listę ekspertów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - konkurs nr 1/2011

Dane osobowe ekspertów rekomendowanych do wpisu na listę ekspertów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
- konkurs nr 2/2008

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 
- uaktualniona wg stanu na czerwiec 2009

Lista asesorów akredytowanych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie 
- konkurs nr 1/2008

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego