strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121147 osób
Informacja dotycząca rejestracji szkoleń i instytucji szkoleniowych w internetowej bazie ofert szkoleniowych
2008-08-07

Zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej DZF-I-9220-1069-RG/07/11248 z 24 grudnia 2007 r. WUP w Rzeszowie informuje, że instytucje realizujące projekty finansowane z PO KL mają obowiązek rejestrowania każdego szkolenia organizowanego w ramach projektu w internetowej bazie ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl poprzez internetowy formularz elektroniczny. Formularz ten jest identyczny dla wszystkich Priorytetów PO KL i obejmuje również szkolenia realizowane w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Rejestracja przebiega dwuetapowo:

Etap 1 – rejestracja instytucji szkoleniowej,
Etap 2 – rejestracja szkoleń.

W przypadku gdy beneficjent nie jest firmą szkoleniową i prowadzi projekt szkoleniowy z pomocą wykonawców, na etapie rejestrowania instytucji szkoleniowej do bazy powinny być wprowadzane dane dotyczące instytucji szkoleniowej (wykonawcy), a nie beneficjenta. Dane te mogą być wprowadzane zarówno przez beneficjenta jak i wykonawcę (firmę szkoleniową) w imieniu beneficjenta.
Przy zleceniu usługi dotyczącej uzupełniania bazy wykonawcy, za wykonanie tej usługi, w tym kompletność i aktualność danych odpowiada beneficjent.

Zamieszczanie danych instytucji szkoleniowych, a nie beneficjentów, ma na celu ułatwienie kontaktów potencjalnym uczestnikom z realizatorem szkolenia i pozwala na bezpośrednie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i pytań ze strony uczestnika.

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego