strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Baza projektów PO KL - Priorytet VII szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34302149 osób
Grupy docelowe:
Zakres projektu:
Działanie:
Grupa docelowa - wyszukiwanie ze względu na kryteria społeczno-demograficzne.
Zakres projektu - wyszukiwanie ze względu na kategorię szkoleń/kursów/warsztatów/itp.
Działanie - wyszukiwanie projektów w ramach poszczególnych Działań komponentu regionalnego PO KL.
Priorytet VII
Rzeszowski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Młody menedżer
AKCJA! - AKTYWIZACJA I PRACA
Młodzi z inicjatywą
Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa
Start!
Staż szansą na zatrudnienie
Aktywny start
Szansa dla Kobiet - integracja społeczno-zawodowa kobiet z powiatu rzeszowskiego i m. Rzeszów
Postaw na doświadczenie
Pierwszy krok do zatrudnienia - Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących
Droga do aktywności zawodowej osób do 30 roku życia
Perspektywa lepszej przyszłości dla osób do 30 roku życia
Najtrudniejszy pierwszy krok
Aktywnie przeciw wykluczeniu
Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie
Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie
CIS szansą na lepsze życie
Klub Integracji Społecznej w Boguchwale
NASZA CHATA - lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju
Przez ZAZ do integracji
Nowe Perspektywy
POWRÓT DO PRACY. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej
Niepełnosprawni w pracy
niePEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY
Niepełnosprawny - pełnowartościowym pracownikiem!
Niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi aktywni na rynku pracy
Aktywni od zaraz!
Aktywni w społeczeństwie
Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy.
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Integracja i edukacja multimedialna poprzez uczestnictwo w środowisku pracy
Asystent ucznia niepłnosprawnego szansą na zatrudnienie
E-KOMPETENCJE
Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka
Szkolenia według potrzeb - szansą na zatrudnienie
Młodzi na start!
PWP "Ważne sprawy mamy"
Zintegrowanie osób 50 + kluczem do wejścia na rynek pracy
Kwalifikacje - Twoją szansą by wyjść z cienia
Podnieś kompetencje zawodowe - zdobądź pracę
Kobiety inwestują w siebie!
Szansa
„Branża IT bez barier” – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową
ASzON – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych
PEŁNOSPRAWNI W PRACY. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kolbuszowskiego
Zintegrowanie wejściem na rynek pracy
Aktywizacja osób wykluczonych społecznie
Wykorzystaj swoją szansę
Aktywni pomimo...
Zagrożeni wykluczeniem społecznym - aktywni zawodowo
Kobieta specjalistką ds. telemarketingu
Pracujący niepełnosprawny - niewykluczone
Rozwiń skrzydła
Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy
Kobieta na rynku pracy!
Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu
Aktywni zawodowo w Gminie Jodłowa
Niepełnosprawni ale sprawni w pracy
Przeciw wykluczeniu społecznemu
Nowa droga
Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie
Razem przeciw wykluczeniu!
Kobieta specjalistką ds. handlowych
Nowe możliwości zawodowe
Bez barier - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Nowe możliwości - lepsze jutro
Razem w biznesie
Niepełnosprawni - sprawni w pracy
Usługowe spółdzielnie socjalne
Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miescem pracy dla długotrwale bezrobotnych
Przedsiębiorcza Społeczność - Społeczna Przedsiębiorczość
Twoją Szansą - spółdzielczość socjalna II edycja
Z kwalifikacjami łatwiej
Jest możliwość podnieść kwalifikacje
3 x 10 = spółdzielnie socjalne
Lepsze jutro
Współdzielenie obowiązków - współdzielenie zysków
Centrum Aktywności Lokalnej - II edycja
Powiatowy Klub Integracji Społecznej – kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców/nek powiatu niżańskiego
Pokonaj konkurencję na rynku pracy
Aktywna i Twórcza Przyszłość
Integracja z pasją
Nasza pasja - naszą pracą
Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej
Dziś kwalifikacje - jutro praca
Mieszkańcy Gminy Cmolas wzorem oddolnych inicjatyw
Masz kwalifikacje praca też będzie
ZaPRezentuj się. Zajęcia aktywizujące kobiety długotrwale bezrobotne z Gminy Kolbuszowa do aktywnego poszukiwania pracy
Bar „Europejskie klimaty” Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
PRZECIW WYKLUCZENIU. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kolbuszowskiego w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Szkolenia i staże na dobry start
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
Niesłyszący na start!
Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych - II edycja
Centrum DZWONI w Jarosławiu
Centrum DZWONI w Rzeszowie
Krok w stronę lepszego jutra – aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza
Gospodarstwo agroturystyczne – autostradą do sukcesu
Rozwiń umiejętności
Akademia Liderów Wolontariatu
Z komputerem w przyszłość
Niania - zawód przyszłości
Moje życie w moich rękach!
Aktywizacja rewelacja
Mój rozwój - mój sukces
Nowe umiejętności - nowe możliwości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Wielopolszczyzny.
Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Wielopolszczyzny
Aktywni na start!
Aktywność, sposobem na walkę z bezrobociem
Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych
Spółdzielnia socjalna szansą dla osób niesłyszących
Nie w życiu więcej lat, lecz w latach więcej życia
Stowarzyszenie aktywnych kobiet
Razem budujemy lepszą przyszłość
Wspólna integracja - szansą sukcesu
Inkubator Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Podkarpackiego
My też możemy być aktywni
Budujemy Razem
Twoją szansą - spółdzielczość socjalna
Przedsiębiorca społeczny
Nowa Eneria PES na Podkarpaciu
Podkarpackie spółdzielnie socjalne
Aktywnie dla siebie i dla innych - program wsparcia seniorów z terenu Gminy Przecław
Aktywnie dla siebie i dla innych - program wsparcia seniorów z terenu Gminy Czarna
Aktywna młodzież szansą na rozwój Gminy Fredropol
Zwiększamy stopień integracji oraz aktywności w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w swoje ręce - połączymy pokolenia - ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ
Działajmy razem
Zdrowie nawyki energią na przyszłość
Tradycje furtką do nowoczesności
Gospodynie regionu
Przeworsk, nasza wspólna sprawa
Razem zrobimy więcej
Aktywni liderzy - zintegrowana gmina
Podstawy informatyki dla każdego
Razem gotujemy i biesiadujemy - zajęcia z integracji społecznej
Tradycje ludowe integrują pokolenia
W grupie raźniej - Razem gotujemy i biesiadujemy
PATATAJ!- Rozwijam się by naprawdę żyć
Pod Szyldem Kultury integracja i aktywizacja mieszkańców gminy Rymanów
Puchaty konik - integracja rodzin
Ośrodek Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ
Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach - Klub Integracji Społecznej w Nowej Sarzynie
Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach
Moje zmiany moim sukcesem
GODNE ŻYCIE
LEPSZE JUTRO - aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
STAŻYSTKI I STAŻYŚCI - AKTYWNOŚĆ NIEWYKLUCZONA
Lepsze perspektywy - aktywizacja osób niepełnosprawnych
DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI
FOCUS - Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy
Zawód opiekunka szansą dla kobiet
NOWA SZANSA
ZAWODOWO NA NOWO
Ja też potrafię - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła
RETURN – powrót na rynek pracy
Klub Młodzieżowej Aktywności – pozaszkolna forma integracji społecznej młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nisko
Centrum Aktywności Lokalnej
Ludzie dobrej woli - rozwój i promocja wolontariatu
Subsydiowanie zatrudnienia szansą dla kobiet do 25 roku życia
Caritasowe Centrum Integracji Społecznej
Zatrudnienie niewykluczone
Kobieta jako specjalista ds. sprzedaży
Centrum Aktywności Zawodowej "Perspektywa"
Czas na zmiany
Asystent Dziecka z ADHD
OdNowa
Krok w przyszłość
Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim
Aktywność kluczem do sukcesu
Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych
Zmień swoje życie! Możesz, więc zrób to!
Centrum Integracji Społecznej szansą na poprawę jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim - edycja II
Nowe kwalifikacje
Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Niwiska
Szansa na lepszą przyszłość
Nowe kwalifikacje - nowe szanse powrotu na rynek pracy
POSTAW NA SIEBIE - Nowy Zawód Szansą na Lepsze Jutro
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Mniej sprawni - nie mniej potrzebni
Operator koparko - ładowarki
Operator maszyn budowlano-transportowych
POSTAW NA SIEBIE - Nowy Zawód Szansą na Lepsze Jutro
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Młodzi i aktywni - dajmy im szansę
Równe szanse dla Niesłyszących
Praca na czas - szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych
Stawiam na siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu Kolbuszowskiego
Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny
Powrócę do pracy!
Klub Aktywnej Młodzieży - Pierwszym krokiem na rynek pracy
Rodzina-Integracja-Praca. Reintegracja zawodowa i społeczna soób zagrożonych wykluczeniem społecznym z tereny Gminy Wielopole Skrzyńskie
Dajcie nam szanse
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej
Horyzonty
Zacznijmy od kuchni
Wolny czas - twój wybór
Badanie barier i możliwości integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
Zakład Aktywizacji Zajęciowej w Woli Żyrakowskiej
Okno na świat – program wspierający aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku
Wsparcie zawodowego i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – WARTO PRACOWAĆ!
Nie ulicy Tak świetlicy
REVERTI - Aktywny powrót na rynek pracy
Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim.
Aktywizacja społeczna i zawodowa bezdomnych i ubogich poprzez utworzenie i działanie Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
Świetlica terapeutyczna jako forma aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego