strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512774 osób
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL
2008-10-15

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego dotyczącego Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które odbyło się w dniu 22 lipca br., w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formy zabezpieczeń projektu przedstawiamy wyjaśnienia w tej sprawie.

Wartość dofinansowania projektu ma bezpośredni wpływ na wymaganą formę zabezpieczenia. W projektach, w których wartość dofinansowania nie przekracza 1 miliona PLN, jedynym zabezpieczeniem jest weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku projektów w których przyznana kwota dofinansowania przekracza 1 milion PLN dopuszczalne formy zabezpieczeń zgodne są z zapisami punktu 3.4.3 Dokumentacji Konkursowej. Natomiast wymagana wartość tego zabezpieczenia określona została w punkcie 3.4.6. Dokumentacji i jest to wartość niezależna od wartości dofinansowania projektu.

W związku z czym dopuszczalna jest sytuacja, że projekt w którym wartość dofinansowania przekracza 1 milion PLN zostanie zabezpieczony jedną (lub kilkoma) z form zabezpieczeń wymienionych w punkcie 3.4.3 Dokumentacji – natomiast wartość tego zabezpieczenia może opiewać na kwotę poniżej 1 miliona PLN (ze względu na kalkulację przedstawioną w pkt. 3.4.6).

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego