strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512565 osób
Formularz PEFS ZPORR
2008-10-15

Informujemy, że opracowany został nowy formularz do zbierania danych o Beneficjentach Ostatecznych biorących udział w projektach w ramach ZPORR, gromadzonych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS).

W trakcie prowadzonych prac zmodernizowano Formularz PEFS - aktualna wersja 3.1 GIODO:

  • Dodano mechanizm logowania użytkownika wprowadzającego dane.
  • Dodano mechanizm automatycznego zapisu daty i godziny pierwszego wprowadzenia danych.
  • Dodano mechanizm wydruku danych pojedyńczego BO. Drukowane będą następujące pola: imię BO, nazwisko BO, PESEL BO, data i godzina pierwszego wprowadzenia danych, identyfikator osoby, która wprowadziła rekord.
    Jako identyfikator należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie danych do formularza.

Mając na uwadze powyższe od II kwartału 2008 r. obowiązywać będzie nowa wersja formularza 3.1 GIODO.


Do pobrania:
Formularz PEFS ZPORR

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego