strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142723 osób
Informacja w sprawie planowanego konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
2012-02-21
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamierza ogłosić w I kwartale 2012 roku konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej obejmujący następujące typy projektów:
 
1.   tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
2.   wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.
 
W nawiązaniu do projektów typu 1 Instytucja Pośrednicząca przedstawia w załączeniu listę 30% gmin z terenu województwa podkarpackiego o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Lista została sporządzona zgodnie z metodologią wskazaną w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013 z dnia 20 grudnia 2011 r.
 
Ponadto Instytucja Pośrednicząca wyjaśnia – aby projekt był zgodny z SzOP PO KL, wsparcie przewidziane do realizacji w ramach typu 2 może dotyczyć wyłącznie działań ukierunkowanych na wygenerowanie nowych miejsc w istniejących przedszkolach (w tym również funkcjonujących innych formach wychowania przedszkolnego), tj. zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ zespołu wychowania przedszkolnego/ punktu przedszkolnego, np. poprzez tworzenie nowych grup.
 

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego