strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142664 osób
Wyjaśnienie pojęcia „instrumenty wsparcia” zawartego w kryterium dostępu w konkursach nr 17/POKL/6.1.1/2012, 18/POKL/6.1.1/2012 i 19/POKL/6.1.1/2012
2012-03-26
Wyjaśnienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej PO KL, dot. interpretacji pojęcia „instrumenty wsparcia” zawartego w kryterium dostępu w konkursach nr 17/POKL/6.1.1/2012, 18/POKL/6.1.1/2012 i 19/POKL/6.1.1/2012 o treści: Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej dwóch różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż nie może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 6 miesięcy. Użycie w kryterium dostępu sformułowania „instrument wsparcia” oznacza realizację form wsparcia określonych w ramach typów projektów możliwych do realizacji w Poddziałaniu 6.1.1 POKL w w/w konkursach. W projektach w ramach tych konkursów oprócz obowiązkowych staży/ praktyk zawodowych i/lub prac interwencyjnych mogą to być np.: organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego