strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142626 osób
Interpretacja IZ w sprawie zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.
2012-05-30

W związku z pismem nr DZF-VIII-0481-26-Aso/12 z dnia 25 maja 2012 r. wystosowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje stanowisko Instytucji Zarządzającej dot. interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.

W sierpniu 2011 roku opublikowana została uaktualniona wersja ww. Instrukcji. Jednym z celów aktualizacji dokumentu było określenie sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników produktów w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta. I tak w przytoczonym przypadku w polu „Ulica” należy wpisać po przecinku nazwę miejscowości, w której uczestnik mieszka, w polu „Miejscowość” należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy. Intencją IZ PO KL było umożliwienie zapisu danych kontaktowych osób w przypadkach niestandardowych adresów.

Z uwagi na fakt, że aktualizacja zapisów w zakresie wypełniania pola ”Miejscowość” wpływa na sposób określenia pola „Obszar”, a informacja dot. wypełniania tego pola nie zmieniła się, powstaje problem z określeniem czy miejscowość leży na obszarze wiejskim czy miejskim. Czytając Instrukcję literalnie dochodzi do sytuacji, kiedy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem (mieszkającej na terenie wiejskim) ma przyporządkowany obszar miejski. Takie interpretowanie zapisów powoduje sztuczne zaniżanie liczby uczestników z terenów wiejskich i prowadzi do sytuacji, w której liczba osób z terenów wiejskich wykazywanych na poziomie projektu w Formularzu PEFS 2007 i załącznikach sprawozdawczych nie będą się zgadzały.

Zapis taki nie był interpretacją IZ PO KL. Pole „Obszar” powinno być wypełnione tak, aby odzwierciedlało faktycznie zamieszkiwany obszar wiejski/miejski. Aktualizacja instrukcji planowana jest na czerwiec br. Do tego czasu proszę stosować interpretację podaną w cytowanym piśmie.

Opublikował: Paweł Pasterz  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego