strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142759 osób
Odzyskiwanie podatku VAT przez osoby, które podjęły działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3
2012-06-27
Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała – w piśmie o sygn. DZF-IV-82252-291-MCh/12 – wyjaśnienia dotyczące odzyskiwania podatku VAT odnoszącego się do projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Oznacza to, że osoba będąca podatnikiem VAT ma obowiązek zwrotu podatku, o ile podatek ten odzyska zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy jednak przy tym pamiętać, że podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z przysługujących mu uprawnień.
 
W sytuacji, gdy osoba bezrobotna otrzymała wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nie zamierza występować do urzędu skarbowego o zwrot należnego jej podatku może złożyć stosowne oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. W takim przypadku podatek VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany w ramach projektu.
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego