strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22142744 osób
Kwalifikowalność podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL
2012-07-06
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 10 kwietnia br. na stronie internetowej WUP w Rzeszowie dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL w zakresie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, informujemy iż przedmiotowa interpretacja obowiązuje do wszystkich usług , które zostały zakupione po dniu upublicznienia informacji o niekwalifikowaniu podatku VAT (tj. 10.04.2012 r.).
 
W celu przypomnienia  - zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL wszystkie szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i być zwolnione z VAT, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W związku z powyższym podatek VAT od ww. usług finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych w ramach PO KL, powinien być uznany za niekwalifikowalny, chyba że beneficjent posiada indywidualną interpretację Ministerstwa Finansów stwierdzającą prawidłowość rozliczenia VAT w danej sytuacji.
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego