strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512884 osób
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej dotyczące ogłoszonego konkursu 23/POKL/7.2.1/2012
2012-07-06
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Projektodawców odnośnie sposobu opracowywania założeń projektów składanych w konkursie nr 23/POKL/7.2.1/2012 w zakresie obligatoryjnego kryterium dostępu, dotyczącego typu operacji nr 2: staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy – Instytucja Pośrednicząca przedstawia wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.
 
Do pobrania:
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego