strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512853 osób
Zwroty dotacji celowej niewydatkowanej w 2012 roku
2012-12-21

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niewydatkowana w 2012 roku kwota dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. (jest to oczekiwana data wpływu środków na rachunek bankowy IP).

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL niewydatkowana przez Beneficjenta z końcem roku budżetowego 2012 r. kwota dofinansowania przekazana w formie płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego nie podlega zwrotowi z końcem roku i pozostaje na rachunku bankowym Beneficjenta do jego dyspozycji w następnym roku budżetowym. Zwrotowi z końcem roku podlega zatem jedynie niewydatkowana część dotacji celowej, którą Beneficjent otrzymał z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej.

W związku z tym, że projekty realizowane w ramach PO KL finansowane są w określonych proporcjach z płatności ze środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego, nie ma możliwości uznawania wydatków ponoszonych przez Beneficjenta w danym roku budżetowym w pierwszej kolejności w ciężar dotacji celowej.

Mając na względzie określoną w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) konieczność dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zwraca się z prośbą do Beneficjentów PO KL, którzy posiadają na rachunkach bankowych projektów środki dotacji celowej, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku, o zwrot przedmiotowych środków bez zbędnej zwłoki.

Powyższy obowiązek nie dotyczy jednostek pomocy społecznej, realizujących projekty systemowe w Priorytecie VII.

Niewydatkowane w 2012 roku kwoty dotacji celowej należy zwracać na odpowiednie rachunki bankowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na zwroty środków od Beneficjentów w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań PO KL (wykaz numerów rachunków do pobrania poniżej).
 
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego