strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512874 osób
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia
2008-12-02

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami, dotyczącymi form wsparcia możliwych do realizacji w ramach typu projektów: podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, na który został ogłoszony konkurs nr 2/POKL/8.1.2/2008, informujemy że mogą to być działania dotyczące kampanii reklamowych, informacyjnych, konferencji oraz inne działania w zakresie upowszechniania.

Projekty tego typu mają na celu zachęcić przedsiębiorców do świadomego programowania i wdrażania planów dotyczących zarządzania zmianą gospodarczą (adaptacyjność, modernizacja przedsiębiorstw, plany restrukturyzacyjne i programy outplacementowe) poprzez upowszechnianie rozwiązań z tego zakresu.

Przykładowe rezultaty realizacji projektów w zakresie upowszechniania to:

  • liczba przedsiębiorstw/pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi (rezultaty twarde),
  • liczba przedsiębiorstw/pracowników przedsiębiorstw opracowujących plany szkoleniowe związane ze zmianą gospodarczą (rezultaty twarde),
  • liczba zainicjowanych programów doradczych wspierających procesy zmian (rezultaty twarde),
  • podniesienie świadomości pracowników przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo (rezultaty miękkie).

W ramach tego typu projektu nie ma możliwości realizacji szkoleń i doradztwa.

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego