strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512862 osób
Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy z kwietnia 2013 r.
2013-04-25

Wojewódzki Urząd Pracy opracował Wytyczne, które są dokumentem doprecyzowującym kwestie związane z problematyką przygotowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i obowiązują w odniesieniu do projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od 2013 r.
 
Zawarto w nich przede wszystkim uwarunkowania realizacji typów projektów/form wsparcia, przykładowych wydatków kwalifikowanych i zalecanych dokumentów, grup docelowych, dokumentowania kosztów dojazdu, wpisu do odpowiednich rejestrów, efektywności zatrudnieniowej w projektach, itp.
 
 
Do pobrania:
Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego