strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22469993 osób
Zmiana administratora danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-03-24
W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, został Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych osoby, których dane są przetwarzane, muszą być przez administratora danych informowane o adresie jego siedziby i o jego pełnej nazwie.
 
Mając na uwadze powyższe informuje się, że przed przedstawieniem do podpisu nowo przystępującym do projektów PO KL uczestnikom oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent powinien zmodyfikować punkt 1) tego oświadczenia w taki sposób, aby brzmiał on w następujący sposób: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.”

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego