strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22469703 osób
Informacja dotycząca korespondencji
2014-11-07

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i zakresu oferowanych w projektach usług.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podanie (żądanie, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) powinno zawierać "co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie".
Oznacza to, iż wszelkie zgłaszane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy uwagi, informacje itp. o charakterze anonimowym nie będą przedmiotem analizy oraz postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie gwarantujemy wszystkim zainteresowanym przekazaniem w/w uwag, informacji nie ujawnianie ich danych personalnych.

 

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego