strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22470464 osób
Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności
2015-01-05
W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę Konkurencyjności (dalej Baza) wymagana jest wcześniejsza rejestracja konta dla danego projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (formularz dostępny jest na stronie głównej w sekcji dla beneficjentów).
Instytucja Zarządzająca PO KL zaleca, aby przedmiotowe konto tworzyli beneficjenci. Partnerzy projektu powinni upubliczniać zapytanie ofertowe poprzez beneficjenta.
Podczas dokonywania rejestracji konta należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie dodawać ogłoszenie w sensie technicznym. Osoba ta, jako jedyna może tworzyć i upubliczniać zapytanie ofertowe w ramach całego projektu, a jej dane nie są upubliczniane. Jednocześnie za pośrednictwem świadczonej usługi wsparcia technicznego przewidziano możliwość zmiany osoby, do której jest przypisane konto projektu.
 
System, jako pilotaż, w swoich założeniach początkowo nie przewiduje możliwości dostępu do jednego konta przez wiele osób jednocześnie, niezależnie od tego, czy są to osoby reprezentujące beneficjenta, czy inny podmiot.
 
Z uwagi na powyższe należy wytypować u beneficjenta osobę odpowiedzialną, która technicznie będzie wprowadzała ogłoszenie do Bazy. Jednocześnie cały wkład w postaci załączników i treści może przygotować partner projektu. Tworząc zapytanie ofertowe w polu „adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” osoba wprowadzająca wskazuje adres e-mail innego podmiotu, który odpowiada za przedmiotowe zamówienie. Ponadto system daje możliwość fakultatywnego podania danych kontaktowych do osoby odpowiadającej bezpośrednio za zamówienie (adres e-mail, telefon, imię, nazwisko).
 
Opublikował: Renata Przywara  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego