strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22541738 osób
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL
2008-08-28

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż  z uwagi na liczne pytania dotyczące wdrażania projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL. Opracowane zalecenia  stanowią uzupełnienie informacji zawartych między innymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.
W trakcie oceny projektów oraz  kontroli prawidłowości ich realizacji  Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL powinny być stosowane łącznie z w/w dokumentami.

Do pobrania:
Zalecenia IZ PO KL w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL

Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego