strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 22512866 osób
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL
2010-09-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z koniecznością dostosowania ewidencji księgowej WUP w zakresie wykonania budżetu środków europejskich do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostały otwarte w Banku Pocztowym odrębnie dla każdego Działania/Poddziałania PO KL, rachunki na zwroty środków od Beneficjentów.
 
W związku z tym, od dnia 1 września 2010 r. wszystkie podlegające zwrotowi kwoty należne z dotacji rozwojowej, dotacji celowej, płatności ze środków europejskich oraz odsetek, powinny być zwracane przez Beneficjentów PO KL na rachunki bankowe IP wskazane w zamieszczonym poniżej wykazie.
 
 
Opublikował: Renata Chmaj  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego