strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Wyjaśnienia i interpretacje szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34301075 osób
Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności
2015-01-05
W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę Konkurencyjności (dalej Baza) wymagana jest wcześniejsza rejestracja konta dla danego projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (formularz dostępny jest na stronie ...więcej
Obowiązek umieszczania zapytań ofertowych na Bazie Konkurencyjności
2015-01-05
W dniu 1 grudnia 2014 r. uruchomione zostało narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności, które funkcjonuje pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników ...więcej
Baza konkurencyjności
2015-01-05
Trwają końcowe prace nad systemem informatycznym – Baza konkurencyjności – przygotowywanym przez IZ PO KL, który będzie służył do bezpłatnego zamieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Przewidywany termin uruchomienia bazy to 1 ...więcej
Interpretacja MPiPS w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL
2014-08-29
W związku z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-IV-82252-188-IK/14 (NK: 139444/14) z dnia 22 maja 2014 r. oraz pismem DZF-IV-82252-188-JSta/14 (NK:225427/14) z dnia 20 sierpnia 2014 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje informacje dotyczące sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach ...więcej
Zwolnienie beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl
2015-01-07
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO ...więcej
Informacja dotycząca korespondencji
2014-11-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów WUP dotyczących m.in. sposobu realizacji zadań, w tym oceny wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poziomu i ...więcej
Zmiana administratora danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-03-24
W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przetwarzanych w zbiorze pn. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ...więcej
Indeksacja stawek jednostkowych w ramach Programu Kapitał Ludzki
2014-01-03
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca Programem zaktualizowała wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych.   Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przeprowadza aktualizację stawek ...więcej
Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy z kwietnia 2013 r.
2013-04-25
Wojewódzki Urząd Pracy opracował Wytyczne, które są dokumentem doprecyzowującym kwestie związane z problematyką przygotowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i obowiązują w odniesieniu do projektów ...więcej
Wyjaśnienia IZ PO KL dotyczące podejrzeń naruszenia zasady konkurencyjności
2013-04-23
IZ PO KL w piśmie o sygnaturze DZF-IV-82252-170-IK/13 przedstawiła wyjaśnienia dotyczące realizacji zasady konkurencyjności, a w szczególności zapytań ofertowych kierowanych do potencjalnych wykonawców. W piśmie mowa jest o niezbędnym potencjale, którym powinien dysponować wykonawca jak również ...więcej
 · [1] · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 
Archiwum:
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 08/09/26
Formy, wysokość i termin obowiązywania zabezpieczeń w PO KL 08/08/28
Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL 08/08/28
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE 08/09/26
Wyjaśnienia dotyczące wdrażania Poddziałania 8.1.2 08/09/26
Wzór deklaracji wekslowej 08/10/09
Wyjaśnienia dotyczące formy zabezpieczeń projektu - Działanie 6.2 PO KL 08/10/15
Zmiany w systemie sprawozdawczości 08/10/15
Formularz PEFS ZPORR 08/10/15
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 08/10/15
Zmodyfikowane wyjaśnienia dotyczące jednej z grup docelowych projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL, tj.: osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 08/11/18
Typy projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - wyjaśnienia 08/12/02
Umieszczanie środków przekazanych w ramach zaliczek na lokatach bankowych 09/08/03
Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) dotyczące Poddziałania 6.1.1 PO KL 10/05/17
Rachunki bankowe na zwroty środków w ramach PO KL 10/09/07
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego