strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Przydatne linki szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35121510 osób
Przydatne linki
2008-08-22

  

Krajowa Instytucja Wdrażająca - www.kiw-pokl.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl

Unia Europejska - www.europa.eu

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce - ec.europa.eu/polska

Sejm RP - www.sejm.gov.pl

Senat RP - www.senat.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Rejestracja szkoleń i instytucji szkoleniowych w internetowej bazie ofert szkoleniowych - www.inwestycjawkadry.pl 

 

Adresy stron instytucji wdrażających PO KL 2007-2013

Instytucje Centralne:

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – IP
 2. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – IP II
 3. Władza Wdrażająca Programy Europejskie – IP II

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – IP
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – IP II
 3. Ministerstwo Zdrowia – IP II 

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej – IP

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – IP

Priorytet V Dobre rządzenie

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – IP II
 2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – IP II
 3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – IP II

Instytucje Regionalne:

 1. Województwo Dolnośląskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – IP II 
 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – IP
  Urząd Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – IP II
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – IP II
 3. Województwo Lubelskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – IP II
 4. Województwo Lubuskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – IP II
  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze – IP II
 5. Województwo Łódzkie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – IP II
 6. Województwo Małopolskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – IP II
 7. Województwo Mazowieckie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – IP II
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – IP II
 8. Województwo Opolskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – IP II
 9. Województwo Podlaskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – IP II
 10. Województwo Pomorskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – IP II
 11. Województwo Śląskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – IP II
 12. Województwo Świętokrzyskie:
  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – IP II
 13. Województwo Warmińsko-Mazurskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – IP II
 14. Województwo Wielkopolskie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – IP
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – IP II
 15. Województwo Zachodniopomorskie:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – IP

 

więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego