strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | FAQ szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 33877058 osób
Priorytet VI
2008-08-25
1. Gdzie można uzyskać dotacje na utworzenie działalności gospodarczej i na jakich zasadach jest przyznawana? Pomoc dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w PO KL świadczona jest kompleksowo i obejmuje szkolenia (w tym również z pisania biznes planów), warsztaty, ...więcej
Priorytet VII
2008-08-25
1. Czy istnieje możliwość przekroczenia ryczałtowej kwoty uśrednionej 5 000,00 PLN na jednego uczestnika projektu w ramach kontraktu socjalnego? Zgodnie z zapisami Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych… z dnia 1 stycznia 2010 r. kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną w ...więcej
Priorytet VIII
2008-08-25
1. Czy w typie projektu „promocja idei przedsiębiorczości akademickiej (…)” projekt ma dotyczyć firmy typu spin off, spin out, czy zespołu który planuje założyć taką firmę?  W ramach typu projektu: promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności ...więcej
Priorytet IX
2008-08-25
  1. Czy wniosek może być złożony przez szkołę ponadgimnazjalną jeżeli inicjatywa realizacji projektu pochodzi od uczniów (pochodzących z różnych powiatów)? – chodzi tutaj o zajęcia artystyczne inne niż realizowane w szkole.   Założeniem Działania 9.5 jest aktywizowanie ...więcej
Pytania ogólne
2008-09-30
1. Skoro wynagrodzenie za staże ma być ustalone w kwocie analogicznej jak wynagrodzenie pracowników, a stażysta nie może wykonywać pracy na rzecz firmy, to jak ustalić takie wynagrodzenie?  Można stosować zasadę kalkulacji dodatku stażowego na podstawie średniej wynagrodzeń osób o zbliżonym ...więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego