strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Galeria - Spotkanie liderów, animatrów RO EFS z województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli WUP w Rzeszowie w Przemyślu szukaj
Aktualności IP
Wyjaśnienia i interpretacje
Opis PO KL
Plany Działania
Dokumenty do pobrania
Wdrażanie PO KL
Wyniki konkursów
Harmonogramy
Promocja projektów
Ewaluacja
Archiwum dokumentacji konkursowej
FAQ
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
Projekty systemowe OPS, PCPR, ROPS, dotacje na spółdzielnie socjalne
Projekty systemowe PUP
Projekty badawcze
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
PKM PO KL
Galeria
Konferencja "Podsumowanie działań Regionalnych Ośrodków EFS w woj. podkarpackim – wspierających realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" - 5.12.2014
Konferencja "Rodzina - najlepsza inwestycja wspierana z EFS" - 25.06.2014 r.
Wizyta upowszechniająca efekty realizacji PO KL na Podkarpaciu
Konferencja "Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego" - 02.10.2013 r.
Wręczenie nagród w Konkursie "Jak zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym w ramach PO KL"
Spotkanie dla instytucji zainteresowanych funduszami europejskimi - Stalowa Wola, 28.02.2013
Konferencja "Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z EFS" - 20.09.2012 r.
Piknik Operatywnych i Kapitalnych Ludzi na Podkarpaciu - 16.09.2012 r.
Spotkanie liderów, animatrów RO EFS z województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli WUP w Rzeszowie w Przemyślu
IX i X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL
Zimowe Spotkanie z EFS na Podkarpaciu - 27.11.2011 r.
Uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu literackiego
4 listopada 2011 r., Krosno, spotkanie konsultacyjne - PD 2012
28 października 2011 r., Przemyśl, spotkanie konsultacyjne - PD 2012
Rozdanie nagród laureatom Konkursu teatralnego - 1-5 lipca 2011
21 czerwca 2011 r., Dębica - spotkanie informacyjne
17 czerwca 2011 r., Tarnobrzeg - spotkanie informacyjne
Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Prace nagrodzone w konkursie plastycznym "Człowiek - najlepsza inwestycja"
III Forum Funduszy Europejskich – Warszawa 1-2 października 2010
Konferencja - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych
Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi
Autobusy PO KL
Dni otwarte
Konferencja "Człowiek najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu"
Spotkanie w sprawie Planów Działania na 2010 rok w województwie podkarpackim
II Forum Funduszy Europejskich - Warszawa 2009
Konferencja "Pierwszy rok inwestycji w człowieka w ramach Programu Kapitał Ludzki"
Dzień otwarty Funduszy Strukturalnych
Szkolenie "Prawidłowe przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL"
Spotkanie dla Organizacji Pozarządowych
Konferencja "Pracodawcy na lokalnym rynku pracy – oczekiwania i perspektywy"
Autobus PO KL
PANIAGA 2008 - Święto na Pańskiej
Przydatne linki
Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787021 osób
Spotkanie liderów, animatrów RO EFS z województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli WUP w Rzeszowie w Przemyślu
W dniu 11 kwietnia 2012 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie liderów, animatrów RO EFS z województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli WUP w Rzeszowie

Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Przemyślu - Pani Agnieszka Rzepka

Kierownik Wydziału Koordynacji PO KL - Pani Grażyna Dytko wręcza liderom rekomendacje Dyrektora WUP w Rzeszowie

Od lewej Pani Grażyna Dytko - Kierownik Wydziału Koordynacji PO KL, Pani Grażyna Boczar-Wolańska - Liderka ds. osób 50+ w RO EFS Krosno, Pani Karolina Kardasińska - Liderka ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Krosno

Prezentacja nt. nowych stanowisk liderów w ramach struktur RO EFS oraz zmian w ofertach Ośrodków na 2012 rok - Paweł Pasterz - Wydział Koordynacji PO KL

Od lewej: Liderka ds. osób 50+ w RO EFS Rzeszów - Pani Bernadeta Głód, Lider ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Rzeszów – Pan Mateusz Płaziak, Liderka ds. osób 50+ w RO EFS Przemyśl - Pani Bogusława Pieczyńska, Lider ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Przemyśl - Pan Jan Zrajko, Specjalista ds. informacji i promocji w RO EFS Tarnobrzeg - Pani Joanna Simko-Rak, Lider ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Tarnobrzeg - Pan Mateusz Piotrowski

Od lewej: Lider ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Rzeszów – Pan Mateusz Płaziak, Liderka ds. osób 50+ w RO EFS Przemyśl - Pani Bogusława Pieczyńska, Lider ds. osób niepełnosprawnych w RO EFS Przemyśl - Pan Jan Zrajko

Opublikował: Paweł Pasterz  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-23  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego