strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dokumenty do pobrania szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787558 osób
Ustawy i rozporządzenia
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 08 Nr 216 poz. 1370)
Data: 09/02/04
Rozmiar: 227.78 kB
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody
Data: 09/01/07
Rozmiar: 42.05 kB
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 20 października 2011 roku
Data: 11/11/10
Rozmiar: 303.95 kB
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 15 grudnia 2010 roku
Data: 10/12/30
Rozmiar: 334.96 kB
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 17 grudnia 2008 roku
Data: 09/01/05
Rozmiar: 794.25 kB
Opublikował: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-10  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego