strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dokumenty do pobrania - Dokumenty programowe szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34787898 osób
Dokumenty programowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki z 9 grudnia 2015 roku
Data: 15/09/01
Rozmiar: 2492.64 kB
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013 - obowiązuje od 29 stycznia 2016 roku
Data: 15/09/23
Rozmiar: 2077.8 kB
Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 22 sierpnia 2013 r.
Data: 13/08/26
Rozmiar: 6574.37 kB
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązują od 1 stycznia 2014 roku
Data: 13/12/27
Rozmiar: 2546 kB
Zasady finansowania PO KL - 1 października 2014 
Data: 14/09/15
Rozmiar: 2124.45 kB
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 1 maja 2014 roku  
Data: 14/04/09
Rozmiar: 710.93 kB
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - październik 2013 r. 
Data: 13/10/17
Rozmiar: 449.01 kB
Zasady kontroli w ramach PO KL - obowiązują od 1 stycznia 2014 roku
Data: 13/12/23
Rozmiar: 852.38 kB
Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL - 1 stycznia 2013 roku 
Data: 12/12/28
Rozmiar: 383.9 kB
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL - obowiązują od 18 lutego 2015 roku
Data: 15/02/25
Rozmiar: 1062.68 kB
Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL - 15 lipca 2013 r.  
Data: 13/07/16
Rozmiar: 2835 kB
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - 5 grudnia 2013 rok  
Data: 13/12/30
Rozmiar: 1778.6 kB
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
Data: 09/09/15
Rozmiar: 164.94 kB
Podręcznik – Zasady udzielania pomocy publicznej z 10 lutego 2011 roku  
Data: 11/02/11
Rozmiar: 990.38 kB
Dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” –  znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy
Data: 14/06/27
Rozmiar: 206.1 kB
Dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” –obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości
Data: 14/06/27
Rozmiar: 270.45 kB
Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z 24 sierpnia 2012 roku
Data: 12/10/03
Rozmiar: 232.08 kB
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku
Data: 13/12/27
Rozmiar: 450.68 kB
Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z sierpnia 2009 roku
Data: 09/10/02
Rozmiar: 319.34 kB
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1 stycznia 2013 r.  
Data: 12/12/28
Rozmiar: 396.1 kB
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - obowiązują od 10 lutego 2014 r.  
Data: 14/01/28
Rozmiar: 1384.97 kB
Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 z 12 lipca 2012 r.  
Data: 12/07/17
Rozmiar: 839.35 kB
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki - obowiązują od 18 lutego 2015 roku
Data: 15/02/25
Rozmiar: 1587.95 kB
Opublikował: Paweł Pasterz  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-29  
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego