strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Dokumenty do pobrania szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 34695209 osób
Dokumenty do pobrania
2008-10-17

Zobacz:

  1. Akty prawne. Zakładka zawiera ustawy i rozporządzenia polskie i unijne.

  2. Dokumenty programowe. W zakładce tej znajdują się podstawowe dokumenty związane z wdrażaniem PO KL, m. in. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013, System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz wytyczne.  

  3. Przygotowanie projektu. Znajdują się tutaj dokumenty konieczne do napisania projektu, wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcją jego wypełniania. 

  4. Monitoring i sprawozdawczość. Zakładka ta zwiera m. in. wzór wniosku o płatność,  instrukcje, wskaźniki a także dokumenty związane z PEFS. 

  5. Finanse projektu. W zakładce tej dostępne są m. in. dokumenty związane z rozliczaniem projektu.
więcej
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego