strona główna | mapa serwisu | kontakt | wersja graficzna strony


"Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności"
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca
A A A
menu główne | Strona główna szukaj
Subskrypcja
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Odwiedziło nas
Łącznie: 35122626 osób
Mapa serwisu
Banner - Regionalny Ośrodek EFS
Kalendarz
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Aktualności IP
Wyjaśnienia i interpretacje
Opis PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Przewodnik po PO KL
Priorytet VI
Kontakt
Plany Działania
Priorytet VII
Kontakt
Pakiet antykryzysowy samorządu województwa
Sprawozdawczość PO KL
Dokumenty do pobrania
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Dokumenty programowe
Przygotowanie projektu
Monitoring i sprawozdawczość
Finanse projektu
Priorytet VIII
Kontakt
Wdrażanie PO KL
Stan realizacji PO KL
Harmonogram konkursów
Zakończone konkursy
KOP
Lista ekspertów/asesorów
Sprawozdawczość PO KL
Priorytet IX
Kontakt
Wdrażanie projektów systemowych
Wdrażanie projektów systemowych
Wyniki konkursów
Listy rankingowe
Lista zawieranych umów w ramach konkursu
Zbiorcza informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu
Harmonogramy
Terminy ogłoszenia naboru wniosków
Harmonogramy przeprowadzania oceny wniosków
Opis PO KL
Promocja projektów
Rejestracja szkoleń PO KL
Ewaluacja
Dokumenty programowe
Archiwum dokumentacji konkursowej
FAQ
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
Dokumenty programowe
Wyjaśnienia i interpretacje
Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
Wyjaśnienia i interpretacje
Dokumenty do pobrania
Realizowane projekty
Regionalna Sieć Tematyczna
Regionalna Sieć Tematyczna
Posiedzenia
Skład
Dokumenty i wytyczne
Projekty systemowe OPS, PCPR, ROPS, dotacje na spółdzielnie socjalne
Wyjaśnienia i interpretacje
Finanse
Dotacja na zakładanie spółdzielni socjalnych
Projekty systemowe PUP
Wyjaśnienia i interpretacje
Projekty badawcze
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Instytucje udzielające dotacji
Instytucje realizujące projekty
PKM PO KL
Galeria
Konferencja "Podsumowanie działań Regionalnych Ośrodków EFS w woj. podkarpackim – wspierających realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" - 5.12.2014
Konferencja "Rodzina - najlepsza inwestycja wspierana z EFS" - 25.06.2014 r.
Wizyta upowszechniająca efekty realizacji PO KL na Podkarpaciu
Konferencja "Rozwój gospodarki społecznej w województwie podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego" - 02.10.2013 r.
Wręczenie nagród w Konkursie "Jak zmieniło się moje życie po udziale w projekcie realizowanym w ramach PO KL"
Spotkanie dla instytucji zainteresowanych funduszami europejskimi - Stalowa Wola, 28.02.2013
Konferencja "Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych z EFS" - 20.09.2012 r.
Piknik Operatywnych i Kapitalnych Ludzi na Podkarpaciu - 16.09.2012 r.
Spotkanie liderów, animatrów RO EFS z województwa podkarpackiego oraz przedstawicieli WUP w Rzeszowie w Przemyślu
IX i X posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL
Zimowe Spotkanie z EFS na Podkarpaciu - 27.11.2011 r.
Uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu literackiego
4 listopada 2011 r., Krosno, spotkanie konsultacyjne - PD 2012
28 października 2011 r., Przemyśl, spotkanie konsultacyjne - PD 2012
Rozdanie nagród laureatom Konkursu teatralnego - 1-5 lipca 2011
21 czerwca 2011 r., Dębica - spotkanie informacyjne
17 czerwca 2011 r., Tarnobrzeg - spotkanie informacyjne
Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Prace nagrodzone w konkursie plastycznym "Człowiek - najlepsza inwestycja"
III Forum Funduszy Europejskich – Warszawa 1-2 października 2010
Konferencja - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych
Pożegnanie wakacji z Funduszami Europejskimi
Autobusy PO KL
Dni otwarte
Konferencja "Człowiek najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu"
Spotkanie w sprawie Planów Działania na 2010 rok w województwie podkarpackim
II Forum Funduszy Europejskich - Warszawa 2009
Konferencja "Pierwszy rok inwestycji w człowieka w ramach Programu Kapitał Ludzki"
Dzień otwarty Funduszy Strukturalnych
Szkolenie "Prawidłowe przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL"
Spotkanie dla Organizacji Pozarządowych
Konferencja "Pracodawcy na lokalnym rynku pracy – oczekiwania i perspektywy"
Autobus PO KL
PANIAGA 2008 - Święto na Pańskiej
Przydatne linki
Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
Materiały dla dziennikarzy
Baza projektów PO KL
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Rekrutacja w projektach
Baza konkurencyjności
Generator wniosków
Publikacje i prezentacje
Zobacz również
www.wup-rzeszow.pl
www.efs.gov.pl
data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego