Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
Banner
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14

Promocja PO KL w telewizji

W 2013 roku wyprodukowanych i wyemitowanych zostało 6 felietonów telewizyjnych:

1. Kapitał Ludzki - 50+
2. Szczęśliwy przedszkolak, szczęśliwa rodzina
3. PO KL wspiera osoby niepełnosprawne
4. Regionalne kadry gospodarki
5. PO KL na rzecz rozwoju małych firm
6. Wsparcie unijne w powiatowych urzędach pracy

W 2012 roku wyprodukowane i wyemitowane  zostały 3 felietony telewizyjne:

1. Kobieta na podkarpackim rynku pracy;
2. Stypendia doktoranckie;
3. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

W 2011 roku wyprodukowanych i wyemitowanych  zostało 10 felietonów telewizyjnych:

1. Nowoczesne kadry – szansą dla Podkarpacia;
2. Równość płci – jako jedna z podstawowych zasad UE;
3. Europejski Fundusz Społeczny wsparciem dla podkarpackich rodzin;
4. Nowoczesne kadry dydaktyczne motorem rozwoju edukacji;
5. Kształcenie dorosłych szansą na uzyskanie wykształcenia bądź dla przekwalifikowania zawodowego;
6. Wspieranie przedsiębiorczości;
7. Spółdzielnie socjalne;
8. Więcej szans w powiatach;
9.  Czas na zawodowców;
10. Stypendia dla uczniów i doktorantów. 

W 2010 roku wyprodukowanych  i wyemitowanych zostało 6 felietonów telewizyjnych:

1. Promocja integracji społecznej w województwie podkarpackim;
2. Projekty systemowe w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych - w dwóch częściach;
3. Rozwój spółdzielczości socjalnej w ramach PO KL;
4. PO KL szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego;
5. Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach PO KL. 

W 2009 roku wyprodukowany i wyemitowany został 1 felieton telewizyjny dotyczący Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

 

Spoty reklamowe:
1. Spot reklamowy - 2011 rok
2. Spot reklamowy - 2008 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promocja PO KL w radio

W 2014 roku wyprodukowane i wyemitowane zostały 4 audycje radiowe:

1. PO KL na rzecz ekonomii społecznej
2. Projekty innowacyjne w PO KL - 2 części
4. Projekty współpracy ponadnarodowej realizowane na Podkarpaciu w ramach PO KL

W 2013 roku wyprodukowane i wyemitowane zostały 4 audycje radiowe:

1. PO KL na rzecz osób 50+
2. PO KL na rzecz osób niepełnosprawnych
3. PO KL wspiera edukację przedszkolną na Podkarpaciu
4. PO KL wspiera podkarpackich przedsiębiorców i ich pracowników

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuletyn WUP w Rzeszowie

1. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 32/2015
2. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 31/2015
3. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 30/2015
4. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 29/2015
5. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 28/2014
6. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 27/2014
7. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 26/2014
8. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 25/2014
9. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 24/2013
10. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 23/2013
11. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 22/2013
12. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 21/2013
13. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012
14. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 19/2012 
15. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 18/2012 
16. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 17/2012 
17. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 16/2011 
18. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 15/2011 
19. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011 
20. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 13/2011
21. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 12/2010 
22. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 11/2010 
23. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 10/2010 
24. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 9/2010 
25. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 8/2009 
26. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 7/2009
27. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 6/2009
28. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 5/2009
29. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 4/2008
30. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 3/2008
31. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 2/2008
32. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 1/2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publikacje dot. PO KL

1. PO KL 2007-2013 w województwie podkarpackim
2. PO KL 2007-2013 dla Edukacji
3. PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy
4. PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej
5. PO KL 2007-2013 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
6. PO KL 2007-2013 dla Przedsiębiorców
7. PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych
8. Projekty systemowe indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
9. Łamigłówki Małych Europejczyków
10. Równość płci w Unii Europejskiej
11. Kontrola projektów w ramach PO KL
12. PO KL upowszechnia model "uczenia się przez całe życie"
13. Oddolne inicjatywy lokalne na terenach wiejskich wpisujące się w PO KL
14. Ulotka informacyjna dotycząca Punktu Informacyjnego oraz strony internetowej PO KL
15. Ulotka informacyjna dotycząca Bazy projektów PO KL
16. Broszura - Plany Działania na rok 2013 
17. Ulotka - Projekty innowacyjne realizowane w ramach PO KL zmieniają Podkarpacie - I edycja
18. Ulotka - Projekty innowacyjne realizowane w ramach PO KL zmieniają Podkarpacie - II edycja
19. Wkładka do gazet regionalnych - Bezzwrotne dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - I edycja
20. Wkładka do gazet regionalnych - Bezzwrotne dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II edycja
21. Broszura - Doświadczenie życiowe i zawodowe potencjałem dla pracodawców
22. Wkładka do gazet regionalnych - Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Podkarpaciu

23. Projekty systemowe w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych - Podręcznik dla projektodawców - wersja elektroniczna

Ponadto od 2010 roku rokrocznie wydawana jest publikacja pt. Dobre praktyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, która ze względu na objętość nie jest zamieszczana na stronie internetowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy

1. Zestawienie wniosków wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wraz z Załącznikiem
2. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2014 r. wraz z Załącznikiem
3. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2014 r. wraz z Załącznikiem
4. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2013 r. wraz z Załącznikiem
5. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 września 2013 r. wraz z Załącznikiem
6. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2013 r. wraz z Załącznikiem
7. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 marca 2013 r. wraz z Załącznikiem
8. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2012 r. wraz z Załącznikiem
9. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 września 2012 r. wraz z Załącznikiem 
10. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2012 r. wraz z Załącznikiem
11. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 marca 2012 r. wraz z Załącznikiem 
12. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2011 r. wraz z Załącznikiem 
13. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 września 2011 r. wraz z Załącznikiem 
14. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2011 r. wraz z Załącznikiem 
15. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 marca 2011 r. wraz z Załącznikiem 
16. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2010 r. wraz z Załącznikiem 
17. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 września 2010 r. wraz z Załącznikiem 
18. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2010 r. wraz z Załącznikiem 
19. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 marca 2010 r. wraz z Załącznikiem 
20. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 grudnia 2009 r. wraz z Załącznikiem 
21. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 września 2009 r. wraz z Załącznikiem
22. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 czerwca 2009 r. wraz z Załącznikiem
23. Zestawienie wniosków wg stanu na 15 marca 2009 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacje z konferencji "Podsumowanie działań Regionalnych Ośrodków EFS w woj. podkarpackim – wspierających realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" - 5.12.2014 r.

1. Podsumowanie działań Regionalnych Ośrodków EFS w woj. podkarpackim – wspierających realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2. Regionalny  Ośrodek  EFS w  Krośnie - ANIMACJA
3. Regionalny  Ośrodek  EFS w  Przemyślu
4. Regionalny  Ośrodek  EFS w  Tarnobrzegu
5. Regionalny  Ośrodek  EFS w  Rzeszowie
6. Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” z Europejskim Funduszem Społecznym
7. Projekt „FANINA w restrukturyzacji”
8. Europejski Fundusz Społeczny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacje z konferencji "Rodzina - najlepsza inwestycja wspierana z EFS" - 25.06.2014 r.

1. Program konferencji
2. Podkarpackie rodziny w statystyce
3. Wydział Pedagogiczny, Katedra Nauk o Rodzinie
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Rodzina - najlepsza inwestycja wspierana z EFS
6. Ważne sprawy mamy
7. Szczęśliwy przedszkolak, szczęśliwa rodzina
8. Pomoc rodzinie w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na 2014 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 - 17.01.2014

1. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy - kontynuacja w 2014 roku
2. Pytania i odpowiedzi

 

kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego