Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 2013-01-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2013
 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 

Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

  

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie: od 07.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 - 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP pokój nr 1.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2013 można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 18 stycznia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, o godz. 1000.

 

Do pobrania:
Dokumentacja dot. naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3

 

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-07  
styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego