Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Wyjaśnienia IZ dotyczące oceny projektów systemowych w ramach Priorytetów VI i VII PO KL 2010-12-22

W związku z koniecznością dostosowania zapisów zawartych  we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3  - do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - w załączeniu zamieszczamy pisma zawierające stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obligujące IP do podejmowania stosownych działań  w tym zakresie.

Do pobrania:
Kwestie związane ze stosowaniem znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Sposób wyliczania ryczałtu kosztów pośrednich z zastosowaniem zapisów znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-22  
styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego