Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 2014-01-03
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności ...więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 2013-01-07
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2013   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie ...więcej
Zmiana Załącznika nr 1 do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012 w ramach Poddziałania 6.1.3 2012-04-26
W związku ze stwierdzoną omyłką w Załączniku nr 1 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL do Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012 dokonano aktualizacji w/w załącznika. Powyższa zmiana dotyczy drobnej korekty technicznej, celem ...więcej
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla powiatowych urzędów pracy aplikujących w Poddziałaniu 6.1.3, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2012 r. 2012-04-04
W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w związku z naborem wniosków systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Poniżej znajdują się prezentacje z ...więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 2012-03-15
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca PO KL   ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2012   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.1  ...więcej
Zmiany w dokumencie pn. Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-01-10
W dniu 20 grudnia 2011 r. Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju regionalnego zatwierdził zmiany dokumentu pn. Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Zapisy znowelizowanej wersji w/w dokumentu będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. ...więcej
Wyjaśnienia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 2011-10-05
Wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie ...więcej
Zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rok 2011 2011-03-03
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opracował zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do pobrania: Zasady naboru wniosków o dofinansowanie  więcej
Aktualizacja dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL 2010-12-27
W dniu 23 grudnia 2010 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pan Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowany dokument Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach PO KL. Dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.   Zmiana ww. dokumentu dotyczy jedynie załącznika nr 1, tj. ...więcej
Wyjaśnienia IZ dotyczące oceny projektów systemowych w ramach Priorytetów VI i VII PO KL 2010-12-22
W związku z koniecznością dostosowania zapisów zawartych  we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3  - do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - w ...więcej

 · [1] · 2 · 
październik 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego