Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2012-01-10
27 grudnia 2011 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.
 
Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczą: 
  1. określenia zasad związanych z realizacją nowego typu operacji wprowadzonego do Poddziałania 7.1.3 w wyniku przeglądu środokresowego i związanego z finansowaniem studiów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,
  2. doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji typu operacji związanego z opracowaniem, realizacją i monitoringiem wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie,
  3. rozszerzenia definicji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (uznano, że są to również osoby korzystające ze świadczeń i usług PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz podstaw prawnych działania PCPR (oprócz ustawy o pomocy społecznej, wskazano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy),
  4. doprecyzowania wymogów organizacyjnych dla ośrodków realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej,
  5. wprowadzenia zapisów dotyczących zasiłków, stanowiących wkład własny przy realizacji projektów systemowych OPS i PCPR w taki sposób, by uwzględniały świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielane przez PCPR w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  6. rozszerzenia zapisów dotyczących instrumentów aktywizacji społecznej (umożliwiono zatrudnianie nie tylko asystentów rodziny, ale również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, konsultantów rodzinnych, mediatorów) oraz instrumentów aktywizacji zawodowej (oprócz skierowania do pracy w spółdzielni socjalnej umożliwiono również odbywanie staży zawodowych w spółdzielniach socjalnych, wskazując że tego rodzaju formy wsparcia powinny dotyczyć w szczególności uczestników warsztatów terapii zajęciowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu placówek przygotowujących się do aktywizacji zawodowej i wejścia na rynek pracy).

Zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. 

Do pobrania:
 
Zamieścił: Renata Chmaj  
Data ostatniej modyfikacji: 2012-01-10  
styczeń 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego