Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Wdrażanie projektów systemowych 2009-02-19

W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projekty systemowe polegające na dofinansowaniu zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach (art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

Celem podejmowanych działań z zakresu polityki integracji społecznej jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 2009 r.  

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 2011 r.

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 2012 r.

 

Dane teleadresowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - 2009 r.   

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - 2011 r.   

Lista projektów systemowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - 2012 r.

 

Dane teleadresowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którego projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.3  Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  

Projekt systemowy, który uzyskał dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr i integracji społecznej - 2009 r.

Projekt systemowy, który uzyskał dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr i integracji społecznej - 2011 r.

Projekt systemowy, który uzyskał dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr i integracji społecznej - 2012 r.

więcej
kwiecień 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego