Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
2014-01-08

Aktualizacja planowanych terminów ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie 
w 2014 roku

W związku z końcową fazą wdrażania Programu, brakiem zgody Ministra Finansów na nadkontraktację środków, a także obowiązującą od stycznia br. zmianą systemu zarządzania alokacją, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż wprowadza zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim. Ze względu na powyższe nie będzie możliwe przeprowadzenie naborów w ramach konkursów przewidzianych w Planie Działania do ogłoszenia w przypadku pojawiających się oszczędności oraz nadkontraktacji środków (oznaczonych w PD „gwiazdką”).
 

Poniżej prezentujemy zmieniony harmonogram ogłaszania konkursów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na rok 2014.

 Działanie

 

Rok

2014

Planowana alokacja (zł)

Aktualizacja na 03.2014

Kwartał

Poddziałanie

I

II

Priorytet VI

Działanie 6.2

 

X (Z)

   

Konkurs nie zostanie ogłoszony

Priorytet VII

Działanie 7.2

Poddziałanie 7.2.1

X (Z)

 

1 mln zł

Konkurs zostanie ogłoszony w terminie

Priorytet VIII

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

X(O)

   

Konkurs nie zostanie ogłoszony

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.2

X (O) 

 

4 mln zł

Konkurs zostanie ogłoszony w terminie

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.2*

X (O) 

   

Konkurs zostanie ogłoszony w zależności od wyników oceny konkursów z 2013r.

Działanie 8.2

Poddziałanie 8.2.1*

X (O)

   

Konkurs zostanie ogłoszony w zależności od wyników oceny konkursów z 2013r.

Projekty współpracy ponadnarodowej Poddziałanie 8.1.1

X (O)

 

 

Konkurs nie zostanie ogłoszony

Projekty współpracy ponadnarodowej Poddziałanie 8.2.1*

X (O)

 

 

Konkurs zostanie ogłoszony w zależności od wyników oceny konkursów z 2013r.

Priorytet IX

Działanie 9.1

Poddziałanie 9.1.1**

 

X (Z)

 

Konkursy zostaną ogłoszone w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków

Poddziałanie 9.1.2**

 

X (Z)

 

Działanie 9.5 **

 

  X (Z)

 

 

* alokacja uzależniona od rozstrzygnięcia konkursów z 2013 r.

** konkurs zostanie ogłoszony w sytuacji pojawienia się dodatkowych środków
 
(O) – konkurs otwarty
(Z) – konkurs zamknięty

 

 

 Planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w 2014 roku 
(wg Planów działania)

 Działanie

Rok

2014

Planowana alokacja (zł)

 

Kwartał

Poddziałanie

I

II

Priorytet VI

Działanie 6.2*

 

X (Z)

 

2 893 270 zł

Priorytet VII

Działanie 7.2

Poddziałanie 7.2.1

X (Z)

 

1 mln zł

Priorytet VIII

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.1

X(O)

 

**

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.2

X (O) 

 

4 mln zł

Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.2

X (O) 

 

**

Działanie 8.2

Poddziałanie 8.2.1

X (O)

 

**

Projekty współpracy ponadnarodowej Poddziałanie 8.1.1

X (O)

 

**

Projekty współpracy ponadnarodowej Poddziałanie 8.2.1

X (O)

 

**

Priorytet IX

Działanie 9.1

Poddziałanie 9.1.1

X (Z)

 

5 mln zł

Poddziałanie 9.1.2

 X (Z)

 

9 mln zł

Działanie 9.5

 

  X (Z)

1 mln zł

 

 *Konkurs zostanie ogłoszony w przypadku zgody Instytucji Zarządzającej na nadkontraktację.

** konkurs zostanie ogłoszony w sytuacji pojawienia się środków wynikających ze zwrotów oszczędności na projektach z dotychczasowej alokacji.

 

(O) – konkurs otwarty

(Z) – konkurs zamknięty 

więcej
wrzesień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego