Element wykonany w technologii Flash. Do prawidłowego działania zainstaluj FlashPlayer
menu główne
|
szukaj

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres poczty elektronicznej:
Łącznie:data ostatniej aktualizacji:
2018-06-14
Harmonogramy 2009-05-05

Zakładka Harmonogramy zawiera:

1. terminy ogłaszania naboru wniosków - są to terminy ogłaszania konkursów podane w ujęciu kwartalnym, a przygotowane na podstawie zapisów Planów Działania dla poszczególnych Priorytetów,

2. szczegółowe harmonogramy przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, przygotowane są w odniesieniu do każdego ogłoszonego konkursu zgodnie z wzorem zawartym w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Harmonogram zamieszczany jest w terminie 10 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków (w przypadku konkursu zamkniętego) lub od daty zakończenia danej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego).
W przypadku gdy dotrzymanie harmonogramu nie jest możliwe WUP może dokonać jego aktualizacji o czym informuje na stronie internetowej.

więcej
grudzień 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego